PLM® HANTERING AV GRÖDA

Integrerad avkänning av avkastning och fukthalt

CR Revelation-serien har konstruerats med funktioner för precisionsodling som huvudsyfte. Avkastningsinformation uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen MyPLM®Connect precisionsodlingsprogram för att fastställa korrekta avkastningskartor. Dessa kan användas för att finjustera indata för att maximera avkastningar och minimera kostnaderna för insatsvaror.


Läs mer

Avkänning i realtid av vattenhalt

• New Hollands fuktsensor mäter vattenhalten i realtid
• Prov tas var 30:e sekund och datan sänds till skärmen IntelliView™ IV
• Föraren hålls kontinuerligt informerad och kan anpassa maskinparametrarna därefter


Läs mer

Kartor över avkastning

• Den exklusiva patentskyddade nya avkastningssensorn för högt flöde och hög noggrannhet som utvecklats av New Holland anses i allmänhet som den bästa i klassen
• Sensorn skapar en extremt noggrann avkastningsmätning för sorten och vilken vattenhalt kärnorna än har
• Utöver det utförs kalibreringen endast en gång i säsongen


Läs mer

EVO NIR onboardsensorn i realtid

Ett annat tillval är den nya onboardsensorn EVO NIR som levereras av Dinamica Generale, ett ledande företag inom sensorteknik, vilket gör det möjligt för ägare och användare av CR-maskiner att i realtid övervaka och spara en mängd parametrar för fukt och näring i grödan med en exakthet av enastående 2 %. Parametrar som övervakas är Fukt, Protein, Fett, Stärkelse, Fibrer (NDF och ADF). Den insamlade datan kan användas för att förbättra kommande skördar.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp