SPANNMÅLSSKÄRBORD

Du leder genom att vara vid fronten

New Holland vet att skördearbetet börjar med grödan. Sättet på vilket grödan kommer in i maskinen bestämmer skördekvaliteten. Därför har ett stort urval av spannmålsskärbord utvecklats för att passa varje typ av gröda och tillverkats av oss själva för att passa dina behov. Skärbord finns tillgängliga med olika bredd: 4,88 - 12,5 meter och i många olika utföranden som kan anpassas till att uppfylla de krav som ställs. Den nya reglertekniken för framkanten gör det möjligt att fjärreglera positionen för frontplattan för att garantera att skärbordet arbetar i en optimal vinkel.


Läs mer

Varifeed™ spannmålsskärbord: anpassas till all slags gröda

• Skärbordet Varifeed™ garanterar en optimal skördekvalitet och ett jämnt snitt på fält med olika höjd på grödan
• Knivarna kan justeras totalt 575 mm framåt/bakåt
• 660 mm diameter inmatningsskruv med djupa vingar ger en snabb och jämn inmatning
• Infällbara fingrar tvärs hela bredden mellan varje skruvvinge flyttar grödan under skruven


Läs mer

Flexibilitet ger garanterat effektiv tröskning

• Superflex skärbord är standardvalet vid ojämn mark
• Knivens kan böjas till 110 mm i ojämna fält för att garantera en nära snittning och jämn stubbhöjd
• Den fullständigt flytande skruven med djupa vingar ger en snabb och smidig inmatning i mycket tung gröda
• Exakt inmatning och bearbetning ges med 1 150 snitt per minut och den hydrauliska justeringen av haspeln fram och bakåt görs från hytten
• Ett förinställt förhållande mellan haspelhastighet och körhastighet garanterar en jämn inmatning även när körhastigheten varierar


Läs mer

Automatisk höjdkontroll för skärbord

Det avancerade systemet för automatisk höjdkontroll av skärbordet finns tillgängligt i tre olika arbetslägen:
• Kompenseringsläge använder ett i förväg fastställt markkontakttryck, som bibehålls hydrauliskt, för att tillförsäkra effektiv skörd av liggande eller låg gröda, t.ex. ärtor eller bönor
• Automatisk styrning av stubbhöjd bibehåller en förinställd stubbhöjd via sensorer på inmatningsskruven i kombination med hydraulcylindrar för styrning av skärbordet
• Det uppdaterade Autofloat™ systemet har en kombination av nya hydraulventiler och mjukvarualgoritmer för bästa följsamhet över marken. Systemet justerar automatiskt skärbordets lägen med hydraulcylindrar för konstant stubbhöjd och för att förhindra att skärbordet slår i marken


Läs mer

Helintegrerade rapsknivar

• Tillvalet rapskniv med 18 tänder kan snabbt och lätt monteras på skärbordet Varifeed™
• De styrs med hjälp av färgpekskärmen IntelliView™ IV och garanterar en effektivare rapsskörd
• När de inte behövs kan de förvaras på en anpassad förvaringskonsol på själva skärbordet


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp