SPANNMÅLSSKÄRBORD

Du leder genom att vara vid fronten

New Holland vet att skördearbetet börjar med grödan. Sättet på vilket grödan kommer in i maskinen bestämmer skördekvaliteten. Därför har ett stort urval av spannmålsskärbord utvecklats för att passa varje typ av gröda och tillverkats av oss själva för att passa dina behov. Skärbord finns tillgängliga med olika bredd: 4,88 - 12,5 meter och i många olika utföranden som kan anpassas för att uppfylla de krav som ställs. Den nya styrtekniken för framkanten gör det möjligt att fjärrstyra positionen för frontplattan för att garantera att skärbordet arbetar i en optimal vinkel. Den nya serien med fyrhjulsstyrda New Holland-skärbordsvagnar finns för Varifeed™-skärbord från 7,62 m till 12,5 m och erbjuder säkerhet, stabilitet och optimal manövrerbarhet vid hastigheter upp till 40 km/tim.


Läs mer

Varifeed™ spannmålsskärbord: anpassas till all slags gröda

• Varifeed™-skärborden har en ny, förskjuten, delad inmatningsskruv för maximal skärbordskapacitet och minskad effektförbrukning på modellerna 10,67 m och 12,5 m
• Serien garanterar en optimal kärnkvalitet och en jämn tröskning oavsett höjd på grödan
• Knivarna kan justeras totalt 575 mm framåt/bakåt
• 660 mm diameter inmatningsskruv med djupa vingar ger en snabb och jämn inmatning
• Infällbara fingrar tvärs hela bredden mellan varje skruvvinge flyttar materialet under skruven


Läs mer

Flexibilitet ger garanterat effektiv tröskning

• Superflex skärbord är standardvalet vid ojämn mark
• Knivens kan böjas till 110 mm i ojämna fält för att garantera en nära snittning och jämn stubbhöjd
• Den fullständigt flytande skruven med djupa vingar ger en snabb och smidig inmatning i mycket tung gröda
• Exakt inmatning och bearbetning ges med 1 150 snitt per minut och den hydrauliska justeringen av haspeln fram och bakåt görs från hytten
• Ett förinställt förhållande mellan haspelhastighet och körhastighet garanterar en jämn inmatning även när körhastigheten varierar


Läs mer

Automatisk höjdkontroll för skärbordet

Det avancerade systemet för automatisk höjdkontroll av skärbordet finns tillgängligt i tre olika arbetslägen:
• Kompenseringsläge använder ett i förväg fastställt markkontakttryck, som bibehålls hydrauliskt, för att tillförsäkra effektiv skörd av liggande eller låg gröda, t.ex. ärtor eller bönor
• Automatisk styrning av stubbhöjd bibehåller en förinställd stubbhöjd via sensorer på inmatningsskruven i kombination med hydraulcylindrar för styrning av skärbordet
• Det uppdaterade Autofloat™ systemet har en kombination av nya hydraulventiler och mjukvarualgoritmer för bästa följsamhet över marken. Systemet justerar automatiskt skärbordets lägen med hydraulcylindrar för konstant stubbhöjd och för att förhindra att skärbordet slår i marken
• För förbättrade markföljningsegenskaper på 10,67 m och 12,5 m Varifeed™-skärbord är det möjligt att specificera valfria stödhjul


Läs mer

Helintegrerade rapsknivar

• De nya 36-tänders sidoknivarna (tillval) har omarbetats med låg fästpunkt. Den nya, lättare konstruktionen gör dem enklare att montera på Varifeed™-skärbordet för ännu enklare användning
• Den förbättrade dragningen av den hydrauliska slangen bidrar till att minska risken för stoppar
• Styrda av en omkopplare på höger konsol, garanterar de en effektivare rapsskörd
• När de inte behövs kan de förvaras på en anpassad förvaringskonsol på själva skärbordet


Läs mer

Skärbordsvagnar

Den nya serien med fyrhjulsstyrda New Holland-skärbordsvagnar finns för Varifeed™-skärbord från 7,62 m till 12,5 m och erbjuder säkerhet, stabilitet och optimal manövrerbarhet vid hastigheter upp till 40 km/tim. Självjusterande styrfästen och ett säkert och tillförlitligt låsstiftsystem garanterar minimal stilleståndstid när skärbordet lossas. En stor låsbar förvaringslåda och reservhjul finns som tillval på vagnarna upp till 9,15 m och är standard på större modeller för att göra paketet komplett.


Läs mer