TRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING

Spannmålskvalitet i världsklass

New Holland uppfann Twin Rotor™ konceptet för över 45 år sedan och har förbättrat och utvecklat denna teknik under fyra årtionden för att erbjuda lantbrukare allt högre kapacitet och bättre kärn- och halmkvalitet. New Holland vet att det inte finns två lantbruk som är exakt lika och därför har två olika typer och storlekar på rotor tagits fram för att passa enskilda lantbrukares behov. Standardrotorerna på 17 tum har nu 20 mm högre täckplåtar för förbättrad urtröskning och finns på modellerna CR7.90 - CR8.80, och de robusta rotorerna med hög kapacitet på 22 tum finns på modellerna CR8.90, CR9.90 och CR10.90.


Läs mer

Twin Pitch rotorer

• Standard Twin Pitch rotorer har 44 slagor och ger förbättrad prestanda under många förhållanden på grödan
• De kan erbjuda upp till 10 % ökad kapacitet i fuktiga förhållanden
• Du kan även manuellt justera rotorns styrskenor för perfekt prestanda
• Twin Pitch Plus-rotorer är standard på alla maskiner med 22-tums rotor: CR8.90, CR9.90 och CR10.90. De har 75 mm slagor för bättre resultat av urtröskningen
• Två olika satser finns tillgängliga som gör att föraren kan välja, eller ställa om mellan, för tröskning för ris och grödor med små kärnor


Läs mer

Deep Cut Dynamic Feed Roll™ ger bättre produktivitet

Användning av tillvalet Deep Cut Dynamic Feed Roll™, som finns framför rotorerna, ger samtidigt: högre hastighet på materialet och jämnare kontrollerad inmatning samt automatisk omriktning av stenar till en särskild stenficka. Den ytterligare tandade rullen, som finns tillgänglig på alla modeller, ger förbättrad inmatningsprestanda med upp till 10 % på maskiner med 22 tums rotor och med upp till 15 % på varianter med 17 tums rotor.


Läs mer

Dynamic Flow Control™-rotorstyrskenor

Rotorns styrskenor kan styras från hytten för att uppnå en optimal urtröskning, även när förhållandena för grödan förändras. Detta gör det möjligt att öka kapaciteten med upp till 20 %.


Läs mer

Återställning av slagsko

Vid en överbelastning av slagskon kan återställningsfunktionen för slagskon bekvämt aktiveras från hytten. Det innebär att en person klarar jobbet själv på några minuter. Detta sparar värdefull skördetid.


Läs mer

Bearbetning av halm

När halmen har nått änden på rotorerna kommer halmflödescylindern med diametern 400 att föra halmen till Positive Straw Discharge (PSD)-bandet. Detta band skickar halmen bakåt för att få effektivt flöde genom skördetröskans bakre del.


Läs mer

Utmärkt anpassad prestanda

Twin Pitch Plus-rotorerna, som finns på alla modeller med 22-tumsrotorer, har större och högre slagor som ger väsentligt ökat urtröskningsområde.


Läs mer