CX5 & CX6 - STEG V

​​

Mångsidighet som standard

New Holland CX5 / CX6 kombinerar elegant utseende med praktiska funktioner för att underlätta underhåll, förbättra sikten och göra rengöring och lagring enklare. Harvest Suite™ Deluxe hytten har nu en mörkare ton i interiören för att minska glans och skapa ännu bättre komfortnivåer för föraren. Mindre synliga är detaljförändringarna för att reducera driftstoppen. Det finns nu färre smörjställen och den automatiska rensfunktionen påskyndar bytena mellan olika grödor och ökar ytterligare flexibiliteten från gröda till gröda. På New Holland sitter skönheten på djupet.


Läs mer

Utmärkt kapacitet

Nya CX5 / CX6 skördetröskor levererar fantastisk prestanda i fält. Den helt nya, prisbelönta Ultra-Flow™-cylindern med förskjutna slagor (tillval) på CX6-modellerna förbättrar urtröskningsprestandan, genom ett jämnare materialflöde, tystare gång, minskad bränsleförbrukning och ökad kapacitet. Renskapaciteten har ökats avsevärt tack vare det innovativa Triple-Clean™ kaskadsystemet, som kan ge upp till 15 % ökad prestanda tvärs sållkassen.


Läs mer

Bäst mångsidighet i sin klass

Flexibiliteten från gröda till gröda har aldrig varit bättre, tack vare sektioner i slagskon som går lätt att byta ut. Det finns inställningar specifika för olika grödor som ger enkel fininställning av CX skördetröskan, för optimal prestanda i valfri gröda eller under olika förhållanden för grödan. Ett stort urval av spannmåls- och majsskärbord ger maximal mångsidighet hos skördetröskan.


Läs mer

Oöverträffad skördekvalitet

Ett rent prov med oskadade kärnor och halmkvalitet enligt kundens krav garanteras med enkel fininställning av skördetröskans många inställningar. Med Opti-Speed™ hastighetskontroll för halmskakare är prestanda i kuperad terräng nu ännu bättre.


Läs mer

Enkel att använda

Praktisk automatik för alla grundfunktionerna på skördetröskan ger trygghet för föraren. Total komfort i Harvest Suite™ Deluxehytt gör att föraren håller sig pigg, utan att behöva koncentrera sig för mycket under mycket långa arbetsdagar.


Läs mer