MATNING

Bättre spannmålsflöde för effektivare skördearbete

Inmatningselevatorn i CX5 / CX6 har fyra kedjor med medbringare, vilket ger bättre, mer kontinuerligt flöde av gröda. Alltifrån Varifeed™ skärbordet till elevatorn och tröskcylindern blir det ett kontinuerligt flöde av gröda. Detta ger avsevärt mindre ojämn inmatning av gröda under svåra förhållanden, vilket ger mer effektiv produktion.


Läs mer

Non-stopp stenskydd

• Det mekaniska systemet för stenskydd skjuter ut stenarna till en särskild stenficka, innan de når tröskcylindern
• Detta aktiva system innebär att din arbetstakt inte dämpas under intensiva skördedagar
• Fickan kan tömmas dagligen med hjälp av en spak som lätt kan nås


Läs mer

Rensning av igensättning tar bara några sekunder

• Stoppar det i skärbordet avlägsnas detta genast med det hydrauliska reverseringssystemet
• Hela skärbordet och elevatorn kan köras framåt och bakåt för att på effektivt sätt avlägsna stopp i maskinen för minimala driftstopp och maximal skördetid
• Ett nytt hydraulsystem för haspelns reversering gör det lättare för föraren att rensa skärbordet från inkommande gröda när det är igensatt


Läs mer

Justering av frontplatta

På modellerna med sex skakare finns ett nytt justeringssystem för frontplattan som gör att snittvinkeln kan justeras mekaniskt för att passa olika skärbord och olika grödor för en optimerad inmatning.


Läs mer