MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING

Kraftfull. Respekt. För er. För ert lantbruk. För framtiden.

CX5 / CX6 drar nytta av produktivitetsfrämjande funktioner från FPT Industrial Nef- och Cursor 9-motorer som har ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik för överensstämmelse med Steg V. ECOBlue™-tekniken använder AdBlue för att omvandla skadliga kväveoxider som finns i avgaser till ofarligt vatten och kväve. Det här efterbehandlingssystemet är fristående från motorn vilket betyder att motorn endast andas ren, frisk luft. Detta leder till motorer som körs rent och erbjuder förbättrad prestanda och bättre bränsleekonomi.


Läs mer

AdBlue (urea) utan problem

• AdBlue (urea) är en viktigt komponent i ECOBlue™ HI-eSCR 2-systemet
• AdBlue är en blandning av vatten och urea som tillsätts i avgaserna för att göra dem oskadliga
• Du behöver bara fylla AdBlue (urea)- tanken häften så ofta som dieseltanken
• Du kan lagra AdBlue (urea) på gården i en behållare med storlek som passar dig och de finns tillgängliga från New Holland


Läs mer

Större bakhjul och mycket lågt marktryck

• Nya stora styrhjul finns tillgängliga med ett marktryck så lågt som 1,2 bar och bättre flytförmåga och lägre rullningsmotstånd under svåra förhållanden
• En bred rad däck kan monteras för att passa dina personliga behov


Läs mer

Obegränsad åtkomst

• Stora sidoskyddsplåtar går lätt att öppna för snabb och enkel service
• Centralsmörjning underlättar servicen och minskar stilleståndstiden


Läs mer

Kraftöverföring med mindre effektförlust

• Lägre effektförbrukning och maximal tillförlitlighet är resultatet av beprövade, direkta drivlinor och 3-växlad hydrostatisk transmission
• I enlighet med Zedelgem-tradition konstrueras alla skördetröskor på ett mycket robust chassi, med enastående materialspecifikationer


Läs mer

Stort kylpaket

• De stora kylarpartierna och dammskyddet går lätt att komma åt för noggrann rengöring


Läs mer

Sparar bränsle vid transportkörning - nytt farthållarläge för körning på väg

• För optimal bränsleförbrukning används automatisk sänkning av motorvarvet vid körning på väg


Läs mer