PRECISIONSLANTBRUK

Få ut mer av fruktbar mark

Ökad avkastning eller besparingar genom lägre kostnader för insatser: precisionslantbruk är en metod som drar nytta av platsspecifika data om grödor, vilket möjliggör optimal behandling och spridning av utsäde i senare tidsperioder. CX5 / CX6 tröskorna är redo för utrustningen som stöder detta arbetssätt.


Läs mer

Sensorer för avkastning och vattenhalt

Tillvalet avkastnings- och vattenhaltssensorer, patenterade och finns bara hos New Holland, ger inte bara enastående noggrannhet. Det krävs inte heller omkalibrering vid byte mellan grödor. Vattenhaltssensorn är monterad på spannmålselevatorn där den regelbundet tar prov på skördat spannmål och tillvalet avkastningssensor är monterad inne i spannmålselevatorn.


Läs mer

Ingen kalibrering krävs

Tack vare dess intelligenta koncept är New Hollands avkastningssensor mycket noggrann oavsett gröda, sort eller vattenhalt hos kärnan. Det krävs ingen kalibrering mellan fält och grödor och inte heller mellan spannmål och majs.


Läs mer

IntelliView™ IV - synlig intelligens

Ultrabred 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet EZ-Pilot™ PRO autostyrsystem. Det är lätt och enkelt att anpassa inställningarna och även överföra data med MyPLM®Connect File Transfer och PLM® programvarupaket för datorer.


Läs mer

Nytt EZ-Pilot™ PRO styrningssystem

Det nya EZ-Pilot™ PRO styrningssystemet kombinerar det användarvänliga och integrerade EZ-Pilot™ systemet med den intuitiva funktionaliteten hos pekskärmen IntelliView™ IV. Systemet som är monterat på rattstången erbjuder drag-tilldrag och år-till-år repeterbarhet ner till 1,5 cm när det används med RTK-korrektionssignal.


Läs mer

MyPLM®Connect Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp dig till din CX på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer

Insamling av data i realtid

New Holland har ett antal olika paket för precisionsodling som gör det möjligt att anpassa dina indata för minskade kostnader och högre avkastning. Denna information registreras i realtid av maskinen under arbete och det är enkelt och effektivt att överföra data för analys med datorpaketet, från IntelliView™ IV skärmen via det medföljande 4 GB USB-minnet som är tillräckligt stort för att registrera data från över 600 - 700 hektar som skördats.


Läs mer