RENSNING

En jämn ström av rena kärnor

Rensningseffektiviteten på New Hollands skördetröskor modell CX5 / CX6 matchar deras höga kapacitet för tröskning och frånskiljning. Stora inställbara såll, som rör sig i motsatt riktning, och en kraftfull fläkt ger jämn luftfördelning som kompletteras med praktiska extra funktioner: Triple-Clean™ kaskadrenssystemet, Smart Sieve™ konceptet som praktisk taget eliminerar inverkan av sidosluttningar och Opti-Fan™ systemet, som erhållit utmärkelser, vilket anpassar luftflödet till skördetröskans lutning i längsled.


Läs mer

Triple-Clean™ renssystem av kaskadtyp

Standard Triple-Clean™ renssystem av kaskadtyp ökar renskapaciteten med 15 %. Denna enkla men nyskapande funktion ger förbättrad rensning med en extra kaskad i mitten på förberedningsplanet, där en ytterligare luftstöt tar bort stora mängder boss och korta halmstrån före huvudsållen. Denna metod med trippelkaskad säkerställer att rensningen inte försämras när maskinens totalkapacitet optimeras. Kapaciteten förbättras ytterligare med den nya tvärskruven med dubbla vingar som överför spannmål till elevatorn snabbare och kan ge en 10 % ökning av produktionen i spannmålselevatorn på modeller med 6 halmskakare.


Läs mer

LED-belysning

• Den nya LED-belysningen kommer som standard och underlättar för föraren vid kontroll av sållkassen, dag som natt


Läs mer

Fingertoppsstyrning

• För maximal renseffektivitet under olika förhållanden på grödan kan sållen justeras från hytten


Läs mer

Enkelt att demontera förberedningsplanet

• För bibehållen aggressivitet hos förberedningsplanet steg i svåra grödor, t.ex. raps eller majs, krävs regelbunden rengöring. Förberedningsplanet på CX skördetröskan kan demonteras framifrån


Läs mer

Smart Sieve™: motverkar sidosluttningar på upp till 25 % på båda sidor

• På Laterale-modeller ger Smart Sieve™ standardsystem en sidorörelse hos sållet som riktar spannmålskärnorna i uppförs riktning
• Ett jämnt skikt av kärnor och ett jämnt luftflöde över sållens hela bredd ger bibehållen renseffektivitet


Läs mer

Verkligen smart: ingen radialsväng på plana fält

• Det praktiska systemet som kontrollerar sållets rörelse i sidled styrs av hur brant sluttningen är. För att undvika ej önskad radialsväng / rörelse har systemet en länk till sållens pivotarm
• Detta patenterade koncept motverkar radialsväng och ger perfekt balanserad sålldynamik


Läs mer

Ny konstruktion på fläkt

• Triple-Clean™ Opti-Fan™ blåser luft genom tre utlopp
• Två utlopp för att underlätta rengöringen av sållen och ett för att rikta luft mellan förberedningsplanen
• Nyckelfunktionen är fläktrotorns deflektorplåt som ger en jämn fördelning av luften mellan de tre utloppen


Läs mer

Hantering av lutning i längsled: Opti-Fan™ systemets precisionsblåsning

• Det prisbelönta Opti-Fan™ systemet, är en enkel men mycket effektiv metod för att korrigera det varierande flödet av kärnor tvärs sållkassen
• Vid arbete i både uppförslut och nedförslut anpassas fläkthastigheten automatiskt till hur brant sluttningen är och dess riktning


Läs mer