FRÅNSKILJNING OCH RENSNING

Enastående rensprestanda

Varje lantbrukare vet att ren vara i spannmålstanken ger den bästa lönsamheten. Det är därför som CX7 och CX8 erbjuder segmentets renaste spannmålsprov. New Hollands exklusiva system Opti-Speed™ för halmskakarna med variabel hastighet använder en självanpassande teknik för att garantera en frånskiljning med precision för all spannmål, i alla grödor och under samtliga förhållanden. Det kommunicerar kontinuerligt med de prisbelönta systemen Opti-Clean™ och Opti-Fan™ vilket garanterar att all spannmål är ren spannmål.


Läs mer

Opti-Fan™-tekniken övervinner tyngdkraften

• Systemet Opti-Fan™ kompenserar för tyngdkraftens inverkan på grödan
• Välj önskad fläkthastighet på plan mark och systemet justerar sedan automatiskt hastigheten i uppförs- och nedförslut för bibehållen rensprestanda
• I uppförslut saktar fläkten ner för att förhindra förluster över sållen
• Vid körning i nedförslut arbetar fläkten snabbare för att förhindra att tjockt material ansamlas på sållen


Läs mer

Enastående rensprestanda

• Standard fast sållkasse, endast tillgänglig på modeller med sex halmskakare, är perfekt för arbeten som övervägande sker på plan mark
• Den alternativa sållkassen med automatisk nivåreglering kan regleras från hytten
• Sållkassens vinkel optimeras automatiskt upp till 17 % för att motverka inverkan av sidosluttningar och förhindrar samling av spannmål under svängar på vändtegen


Läs mer

De renaste spannmålen ger de bästa resultaten

• Opti-Clean™-systemet optimerar slaget och kastvinklarna i renssystemet och förbättrar renskapaciteten med upp till 20 %
• För- och översåll arbetar fristående för att optimera kaskaden för en högre kapacitet. Sållens längre slag och branta kastvinklar håller mer material i luften, vilket ger bättre renseffektivitet
• Den motsatta rörelsen hos uppsamlingsplanet och undersållet i förhållande till försållet och översållet ger minskad total vibration i maskinen och ökad förarkomfort
• Såll kan bekvämt justeras från hytten, under gång


Läs mer

Lätt borttagning av förberedningsplanet

• För att bibehålla den kraftiga renseffekten på förberedningsplanet i svårhanterade grödor som raps eller majs, kan en regelbunden rensning krävas
• Förberedningsplanet på CX kan lätt tas bort från maskinens front


Läs mer

Luftström med precision

• CX7- och CX8-seriens unika paddelfläktdesign avger största mängd luft vid konstant tryck, vilket är överlägset jämfört med konkurrenternas alternativ
• Fläkten har två särskilda öppningar för att rikta en kraftfull luftström till både försåll och översåll, vilket garanterat ger bästa renprestanda


Läs mer