INTEGRERAD ANALYS AV AVKASTNING OCH VATTENHALT

Integrerad analys av avkastning och fukt

Serien CX7- och CX8 skördetröskor har konstruerats runt precisionsodlingsfunktioner. Avkastningsinformation uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen MyPLM®Connect precisionsodlingsprogram för att fastställa korrekta avkastningskartor. Dessa kan användas för att finjustera indata för att maximera avkastningar och minimera insatskostnader.


Läs mer

Vattenhaltsmätning i realtid

• New Hollands fuktsensor mäter spannmålens vattenhalt i realtid
• Prov tas var 30:e sekund och datan sänds till skärmen IntelliView™ IV
• Föraren hålls kontinuerligt informerad och kan anpassa maskinparametrarna därefter


Läs mer

Kartläggning av avkastningen

• Den exklusiva patentskyddade avkastningssensorn med hög noggrannhet som utvecklats av New Holland neutraliserar spannmålens skavning och anses i allmänhet som den bästa i klassen
• Sensorn skapar en extremt noggrann avkastningsmätning, oavsett vilken gröda som än tröskas och vilken vattenhalt kärnorna än har
• Utöver det utförs kalibreringen endast en gång i säsongen


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp