PRECISION LAND MANAGEMENT

New Holland styrsystem som passar dina behov

Ett fullständigt sortiment av styrningslösningar tillhandahålls av New Holland och inkluderar en manuell och assisterad styrning. Du kan även specificera din CX7 och CX8 med en fullständigt integrerad IntelliSteer® automatiska styrning direkt från fabriken för att spara pengar redan från början. IntelliSteer är helt kompatibel med de mest noggranna RTK-korrektionssignalerna och detta kan garantera noggrannhet mellan drag och från år till år på mycket låga 1 - 2 cm. SmartSteer™ styrning på kantgröda och automatisk radstyrning för majsskärbord är bara några av de många tillval som har konstruerats för att öka skördeeffektivitet och produktivitet.


Läs mer

IntelliView™ IV: synlig intelligens

• Breda 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® automatstyrsystem
• IntelliView™ skärmar möjliggör programmering med fingerspetsarna av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till komplexa anpassade kurvor
• Inställningarna kan anpassas och dataöverföring görs med MyPLM®Connect File Transfer och PLM® programvarupaket för datorer


Läs mer

NH 372-mottagare

• New Holland 372 antennen mottar både DGPS- och GLONASSsignaler och är helt kompatibel med EGNOS, OmniSTAR, RTXeller RTK-korrektion
• För RTK-tillämpningar, har en radio med tunn profil monterats under mottagaren. Antennen placeras överst på spannmålstanken för att förbättra mottagningen av signalen


Läs mer

Styrning vid majsskörd

• Majsskärbord kan utrustas med en automatisk radstyrning för att hålla tröskan perfekt på rätt kurs
• En ny lösning med en sensor som använder ett bärarmsutförande med två oberoende sensorarmar garanterar att exakt information om grödans placering ges för att underlätta den rätvinkliga inmatningen. Sensorarmarna är vita för att underlätta vid arbete i svagt ljus
• Systemet kan kopplas till ett GPS positionssystem som kan särskilja rader som tröskats och inte tröskats för att underlätta körning under natten och avancerade skördaktiviteter som funktionen för att hoppa över en rad


Läs mer

SmartSteer™-systemet

• Genom att skanna kanten mellan gröda som tröskats och inte tröskats med ett lasersystem, garanterar det automatiska styrsystemet SmartSteer™ att skärbordet alltid är fullt och gör att föraren kan koncentrera sig på andra tröskverksfunktioner för att bibehålla en maximal prestanda


Läs mer

RTK basstation

En RTK basstation kan användas för att sända en korrekt signal för att uppnå en precision på 1-2 cm drag efter drag.


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder fem noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer™-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer är det möjligt att tillhandahålla en repeterbarhet från år till år.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp