URTRÖSKNING

Tröskprestanda som är bäst i klassen

Nyckelordet för tröskning är att varje kärna räknas. Tack vare den fyrcylindriga tekniken garanteras en varsam men effektiv tröskning. Den enorma tröskcylindern med en diameter på 75 cm tröskar ur även de tuffaste axen i ett oslagbart tempo. Omslutningsvinkeln på 111° förbättrar frånskiljningen och ger stort utrymme för slagskorna: 1,18 m2 på modeller med sex halmskakare och 0,98 m2 på varianter med fem halmskakare. Hård med tröskningen. Snäll mot grödan. Din Nyckel till en produktivitet och kvalitet på spannmål och halm utan dess like!


Läs mer

STOR TRÖSKCYLINDER

Huvudcylindern på 750 mm kan bibehålla en optimal tröskning vid låg hastighet för att minska vibrationer och för att skydda drivsystemet. Cylindern med hög tröghet är perfekt vid arbete i fuktiga förhållanden eller i ojämna grödor. Integrerade skrapstål gnider mot slagskon för en ännu bättre frånskiljning.


Läs mer

ROTORSEPARATOR: SEPARATION MED PRECISION

New Holland uppfann den roterande frånskiljningscylindern för att ge lantbrukarna en skräddarsydd tröskningsprestanda. Systemet Multi- Thresh™ gör att förare kan reglera avståndet mellan den roterande frånskiljningscylindern och slagskon. Ju kortare avstånd desto kraftfullare gnidning för en mer aggressiv frånskiljning. För ett långt helt strå ökas avståndet. De integrerade skovlarna forcerar mer spannmål genom slagskorna och tillåter flera riktningsändringar för att garantera att allt värdefullt spannmål kan nå fram till och in i tanken. Dessutom kan detta system nu bekvämt styras från hytten.


Läs mer

Sektionsindelad slagsko: lätt att hantera, snabb att byta

• Minskar omställningstiden från 6 timmar till 20 minuter vid växling mellan grödor
• Olika kombinationer av slagskosektioner kan monteras för att passa de olika typerna av gröda
• Inmatningselevatorn behövs inte monteras av


Läs mer

STRAW FLOW BEATER: PERFEKT AVSLUTNING

Halmcylindern avslutar den forcerade frånskiljningen och styr grödan på halmskakarna för att avsluta frånskiljningsprocessen.


Läs mer

Cylindersats med låg hastighet

För skörd där reducerade skador på kärnorna är en viktig faktor kan förare med cylindersatsen med låg hastighet reducera cylinderns hastighet för en ännu lägre förekomst av spruckna kärnor.


Läs mer

OPTIMERAD MATNING MED CROP FLOW BEATER

Slagskon är sågtandad vilket förhindrar att mattor bildas i spannmålet för ett förbättrat spannmålsflöde vid samtliga förhållanden, speciellt vid skördning av spannmål med höga fuktighetsnivåer.


Läs mer

Opti-Speed™ halmskakarna med variabel hastighet: en exklusivitet från New Holland

• Opti-Speed™ självanpassande halmskakare med variabel hastighet ger en produktionsförbättring på upp till 10 % och ingår som standard på alla CX-skördetröskor
• Välj vete, majs, raps eller ris och din CX7 och CX8 ställer automatiskt in halmskakarens hastighet för den gröda som du valt
• I uppförsbackar sänks halmskakarens hastighet för att hålla varje kärna inne i maskinen
• I nedförslut ökar hastigheten för att förhindra en tilltäppning och dålig separation
• Systemet kommunicerar kontinuerligt med systemen Opti-Fan™ och Opti-Clean™ för att finjustera halmskakarens hastighet från 170-240 varv/min


Läs mer

Lanserad och prisvinnande: en cylinder med förskjutna slagor, Ultra-Flow™, för effektivare urtröskning

New Holland har utvecklat nya, silvermedalj belönad Agritechnica 2019 Ultra-Flow™, en cylinder med förskjutna slagor som tillval, för att förbättra den totala tröskprestandan. Den sektionsindelade cylindern har förskjutna slagor som är lämpliga för spannmål och kan konfigureras för att arbeta med majs. Detta system ger ett jämnare spannmålsflöde som resulterar i lägre ljudnivå i hytten, reducerad bränsleförbrukning och färre stoppar. Dessutom har kapaciteten ökat med upp till 10 % och detta levereras inom ett ännu mer hållbart paket.


Läs mer