MOTOR

En vinnande kombination

TC-serien drar fördel av produktionsförbättrande funktioner genom FPT Industrial 4,5 & 6,7 l NEF-motorerna som utrustats med ECOBlue™ HI-eSCR 2 teknik för att klara avgaskraven för Steg V. Med strategin Clean Energy Leader® är New Holland engagerad i att göra lantbruket mer effektivt och samtidigt ta hänsyn till miljön. ECOBlue™-tekniken använder AdBlue för att omvandla skadliga kväveoxider som finns i avgaser till ofarligt vatten och kväve. Det här efterbehandlingssystemet är fristående från motorn vilket betyder att motorn endast andas ren, frisk luft. Detta innebär en motor som körs rent och erbjuder förbättrad prestanda och bättre bränsleekonomi.


Läs mer

Förklaring av ECOBlue™ HI-eSCR 2

Detta är en vidareutveckling av befintligt ECOBlue™ SCR-system som ger högsta effektivitet på NOx-omvandling inom branschen. Detta system, baserat på flera patent, använder en ny reglerenhet för motorn, som inte bara hanterar motorn utan även HI-eSCR 2-systemet för efterbehandling genom att kontrollera inmatnings- och doseringsmoduler. I ett särskilt system med sluten slinga övervakas kontinuerligt NOx-nivåerna i avgaserna, vilket säkerställer att exakt mängd AdBlue (urea) sprutas in under varje arbetsmoment för att uppnå NOx-omvandling på över 95 %, vilket garanterar låg vätskeförbrukning.


Läs mer

AdBlue (urea) utan problem

AdBlue är en blandning av vatten och urea som tillsätts i avgaserna för att göra dem oskadliga. Du kan lagra AdBlue (urea) på din gård i behållare med storlek som passar dig och de finns tillgängliga från New Holland. Du behöver bara fylla TC:s 72 liters AdBlue (urea)-tank varannan gång du tankar diesel.


Läs mer

Starka drivlinor, mångsidiga transmissioner

Alla TC modeller har beprövade drivlinor, anpassade för arbete i de tuffaste förhållanden. Den stora cylindern skapar hög svängmassa och lagrar energi för att effektivt jämna ut tillfällig hög belastning. För att eliminera vridmomentsbelastning, är växellådan monterad på en tung dragbom och driver slutväxlarna genom två höghastighetsaxlar. TC5.90 modellerna kan arbeta med 6-radigt majsskärbord och kan specificeras med förstärkta drivlinor med två kraftöverföringsaxlar, en på vänster sida och en på höger.


Läs mer

Smalare maskin ger enklare körning

På modellerna med fem halmskakare har framaxeln förkortats med 47 mm för att ge minskad total transportbredd. På den nya TC4.90 modellen är transportbredden mindre än 3 m, vilket ger mindre problem med grindar i fält och smala vägar.


Läs mer

Differentialspärr för svåra förhållanden

Tillvalet differentialspärr, som finns tillgänglig på alla modeller, kan ge väsentligt bättre produktivitet under de svårare förhållanden som ibland uppstår. Denna aktiveras från hytten och du kan köra vidare när andra måste stanna.


Läs mer

Du kan lita på hållbar kraftförsörjning

Kylsystemets fläkt är placerad mellan det roterande dammskyddet och kylaren. Det självrensande skyddet eliminerar boss och agnar och stora partiklar, innan den kraftfulla fläkten med sju blad blåser luft genom kylaren. Systemet bidrar till eliminera igensättning av kylaren, håller motorrummet rent och ger optimal kylning under alla förhållanden.


Läs mer