PRECISIONSLANTBRUK

Precisionslantbruk till ett överkomligt pris

Lägre doser, givor och mängder kan ge ökad avkastning. Detta är en del av tanken bakom precisionslantbruk, en metod som drar nytta av platsspecifika data om grödan, vilka påverkar kommande utsädesmängder och gödselgivor. De olika modellerna av TC skördetröskor kommer förberedda från fabrik för olika system till stöd för precisionslantbruk.


Läs mer

Sensorer för avkastning och vattenhalt

Tillvalet avkastnings- och fuktsensorer, patenterade och finns bara hos New Holland, ger inte bara enastående noggrannhet. Det krävs inte heller omkalibrering vid byte mellan grödor. Vattenhaltsmätaren är monterad på spannmålselevatorn där den regelbundet tar prov på skördat spannmål och tillvalet avkastningssensor är monterad inne i den rena spannmålselevatorn.


Läs mer

Telematiken MyPLM®Connect Essential

Telematik är ett paket för hantering av maskinparken och kartläggning så att ägaren kan spåra maskinerna och visa deras aktuella position och verkliga aktivitet. Förutom att övervaka maskinens aktivitet kan systemet bidra till säkerhet och varna ägaren om en skördetröska eller annan maskin överskrider gränserna för sitt normala arbetsområde.


Läs mer