URTRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING

Två eller tre tröskcylindrar tar varsamt hand om spannmål och halm

På New Holland TC-skördetröskor matchas prestanda och produktivitet med hög kvalitet på kärnor och varsam hantering av halm. Om halmen pressas till balar för foder eller strö lägger en TC-skördetröska i standardversion ut en prydlig halmsträng med hel halm. Behöver du bättre prestanda vid tröskning? Med tillvalet roterande frånskiljningscylinder får du mer kraftigt forcerad frånskiljning, vilket passar utmärkt för hög produktion i tunga grödor.


Läs mer

Multi-Thresh™ för optimerad inställning av slagsko

New Hollands Multi-Thresh™ system bidrar till att hålla slagskons position optimal, för att passa grödan och gällande förhållanden. Med små ändringar av slagskon bibehålls effektiv urtröskning när vattenhalt och andra variabler ändras under dagens lopp.


Läs mer

Öka genomströmningen på New Hollands sätt

Forcerad frånskiljning i ett urtröskningssystem är tio gånger mer effektivt än halmskakare, särskilt om stråna är omogna. Detta är orsaken till att New Holland uppfann en roterande frånskiljningscylinder som en ‘andra tröskcylinder’. Roterande frånskiljningscylinder erbjuds som ett tillval på alla TC-modeller och ökar den aktiva frånskiljningsytan från 1,18 m² till 1,81 m² och den extra slagskon, ytterligare gnuggning och riktningsändringar ger bättre effektivitet vid frånskiljning. Detta passar utmärkt för krävande grödor och förhållanden.


Läs mer

En slagsko som passar till dina grödor

New Holland kan erbjuda olika typer av slagskor för specifika grödor, inklusive majs och ris.


Läs mer

Imponerande tröskning ger oskadade kärnor

Gnuggning via tröskcylindern med diametern 60 cm tar försiktigt men effektivt bort alla kärnor från grödans ax. Slagskon har en mycket stor omslutningsvinkel på 111 grader, vilket ger 0,83 m² urtröskning med slagskon för optimal effektivitet.


Läs mer

Fem halmskakare ger effektivitet i slutlig frånskiljning

De fem halmskakarna har en skakaryta på 6,69 m² (6,49 m² på skördetröskor med roterande frånskiljningscylinder). Konstruktionen med stängd botten ger styrka och livslång tillförlitlighet och säkerställer jämn tillförsel av spannmål efter frånskiljning till förberedningssplanet, vid arbete i sidolut.


Läs mer