Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BC5000

LEDER FORTFARANDE

BC5000

 

New Holland tog fram begreppet automatisk knytning så att balar kan pressas av en person. 75 år senare är BC5000 fortfarande det bästa alternativet för boskapsskötsel och stall, tack vare oslagbar balkvalitet och produktivitet i fält både vad gäller hö och halm. För arbete som kräver högre produktion är tvåmeters SuperSweep™-upptagning det perfekta alternativet.


Läs mer

Roterande inmatningssystem

Det roterande inmatningssystemet är varsamt med grödan och säkerställer ett stadigt flöde av gröda, vilket ger balar av hög kvalitet.


Läs mer

Hålla konsekvent baltäthet

Hydroformatic täthetskontroll upprätthåller balens täthet oavsett grödans ts-halt.


Läs mer