Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER HIGH DENSITY

ÅTKOMST OCH UNDERHÅLL

KONSTRUERAD MED TANKE PÅ SERVICE

BigBaler 1290 High Density har konstruerats med tanke på enkelt underhåll – när allt kommer omkring vill du ju ägna mer tid åt pressning och mindre tid hemma på gården! Du har tillgång till alla effektiva funktioner som få dagliga smörjpunkter, breda sido- och frontplåtar och enkel åtkomst till pressens undersida. Pickupen är utrustad med pickup-svep, vilket gör dem snabbare och enklare att byta. Den stora, plana övre serviceplattformen ger omedelbar åtkomst till knytsystemet.


Läs mer

ENKEL ATT RENGÖRA OCH UNDERHÅLLA

Garnlådan har utrustats med ett hydraulsystem, vilket gör att den kan vridas ut helt och gör rengöringen ännu enklare. Det innebär också enklare åtkomst till pressens inre, vilket underlättar eventuellt underhåll som exempelvis byte av brytbultar till nålskyddet.


Läs mer