Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER HIGH DENSITY

BEARBETNING AV GRÖDA

ÖVERLÄGSET OCH HÖGEFFEKTIVT CROPCUTTER™-SYSTEM MED 29 KNIVAR

Vart ska du vända dig när du vill ha balar med den högsta densiteten? Till CropCutter™-system så klart! Tack vare de 29 knivarna med individuellt knivfjäderskydd och parmonterade rotorfingrar per kniv garanterar CropCutter™-systemet en kontrollerad snittning och överlägsna finsnittningsegenskaper oberoende belastning. Rotor med hård yta är tillgänglig som tillval för en garanterad lång livslängd.


Läs mer