Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER HIGH DENSITY

INTELLICRUISE™-SYSTEM

CENTRALISERAD STYRNING

Under långa arbetspass kan små saker göra stor skillnad, så du kan föreställa dig vilken inverkan stora saker kan ha. Användargränssnittet på IntelliView™ IV färgpekskärmen har fått en helt ny utformning för att föraren ska kunna styra de viktigaste funktionerna från skärmen, inklusive specifika direktfunktionsknappar som kan användas för att styra funktioner som baldensitet, ballängd och kraftuttagsinkoppling.


Läs mer

AUTOMATISERA FÖR ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN

BigBaler 1290 High Density har en rad automatiserade funktioner som förbättrar produktiviteten:
• IntelliCruise™-teknik, som kan användas antingen i Charge Control Mode för maximal kapacitet eller Slice Control Mode för att få önskat antal skivor per bal
• IntelliCruise™-funktionen styr traktorns körhastighet via ISOBUS klass III-tekniken, vilket ökar genomströmningen med 9 %, minskar bränsleförbrukningen med 4 % och optimerar inmatningshastigheten i varierande fält- och skördeförhållanden samt minskar förartröttheten
• Det nya SmartFill™ II-systemet använder kalibrerade lastcellsensorer på kolven för att garantera en jämn fyllning på vänster och höger sida och som indikerar om pressens position behöver justeras i förhållande till strängen


Läs mer