Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER HIGH DENSITY

PRECISIONSLANTBRUK

MYPLM®CONNECT

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp dig till din BigBaler 1290 High Density bekvämt från ditt kontor och din bildskärm via 27 maskindriftparametrar genom att använda ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med din maskin och även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet.


Läs mer

INSAMLING OCH DELNING AV PRESSNINGSDATA I REALTID

På Gårdsfliken på MyPLM®Connect-portalen kan du analysera all fältdata. Denna information samlas in i realtid vid pressningen. Pressningsdata är också tillgängliga i MyPLM®Connect Farm mobilapp, som kan användas av den som kör teleskoplastaren eller traktorn som lastar balarna för att möjliggöra en selektiv lastning av balar. De data som samlas in för varje bal är våt- eller torrvikt, TS-halt, densitet och antal skivor per bal.


Läs mer