Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

AXLAR OCH MANÖVERBARHET

Flyter över fältet och flyger fram längs vägen

BigBalers kommer att arbeta i en mängd olika miljöer, från de största spannmålsfälten där en minskad markpackning är av avgörande betydelse, till små fält och slingrande småvägar där en bekymmersfri transport är ett måste. Serien har ett brett utbud av axlar och däckalternativ som alla uppfyller transportbreddens begränsning på tre meter för att passa varje arbetsuppgift. Dessutom kompletterar en mycket liten vändradie paketet.


Läs mer

Optimala bromsegenskaper

Både hydrauliska och pneumatiska bromsalternativ finns tillgängliga för att erbjuda kraftfull bromsprestanda upp till topphastigheten 40 km/tim.


Läs mer

Funktion med enkelaxel

För att minska markpackning och skador på återväxten är alternativet med en enkelaxel och däck med stor diameter för att sprida fordonets vikt, standardalternativet.


Läs mer

Lägre marktryck

• Automatisk styrning med tandem har utformats för att minska markpackningen och hjälpa återväxten tack vare sitt stora täckningsområde, perfekt för hö och annat foder
• Dessutom absorberar stora breda däck markens ojämnheter bättre, minskar vertikal rörelse på pressen samt förbättrar transportkomforten


Läs mer

Liten vändradie

• Vändradien har förbättrats tack chassits design som gör att mindre vändradie kan utnyttjas
• När vändradien är av största vikt, kan ett alternativ med automatisk styrning av tandem monteras


Läs mer