Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

BEARBETNING AV MATERIAL

Flexibla lösningar för bearbetning av materialet

Eftersom ingen pressning är den andra lik erbjuder BigBaler en mängd alternativ för bearbetning av gröda med olika snittlängder för att passa dina personliga krav. Från ett Packer direktflöde till varianterna Packer Cutter och CropCutter™ har BigBaler lösningen oberoende av grödan, odlingsförhållandena, användningsprofilen eller lagringsmetoden som används. Vid pressning i extrema avskavningsförhållanden har den nya kraftiga rotorn utvecklats för att hantera besvärlig gröda. Rotorn har en hård yta som kan förlänga dess livslängd upp till fyra gånger.


Läs mer

CROPCUTTER™ BEARBETNINGSALTERNATIV

Högeffektivt CropCutter™-system

• Det kända W-mönstret på CropCutter™-systemet garanterar en jämn spridning av snittkraften för en mjuk snittning och jämn hackningsprestanda
• Den praktiska konstruktionen delar effektkravet jämnt över de två rotorhalvorna och garanterar även en jämn fördelning av materialet för att passa bredden på förkomprimeringskammarens inlopp för en jämn täthet
• Två snittlängder kan väljas: mellanlånga snitt på 8 cm, som är perfekt för strö, eller finsnittning på 4 cm för ensilage och annat foder samt energigrödor


Läs mer

 

Lätt skjutbar knivavtagare för effektiv slipning

• CropCutter™ knivkassett skjuts ut för en lätt knivslipning och byte


Läs mer

ALTERNATIV FÖR BEARBETNING MED PACKER CUTTER

Utmärkt hackning med Packer Cutter

• Packer Cutter ger bästa möjliga flexibilitet för pressning
• Tre packer-gafflar med sexdubbla inmatningsfingrar transporterar materialet från MaxiSweep™ pickupen till förkomprimeringskammaren. De är tillgängliga på modellerna BigBaler 870 Plus och 890 Plus
• När hackning krävs finns det sex knivar som automatiskt aktiveras från hytten för en betydlig förbättring av ensilagebalarnas täthet och näringsvärde


Läs mer

ALTERNATIV FÖR BEARBETNING MED PACKER

Bearbetning med Packer för direktflöde

• Standardinmatningssystemet har tre packargafflar med nio pinnar
• När ingen hackning sker, matas hel halm och hö direkt in i kammaren för dammfritt foder eller strö, perfekt för både nötkreatur och hästar


Läs mer