Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

FORNYELSER & PRÆMIERINGER

En ny era med intelligenta pressar

• SmartFill™ II uppgraderar det redan klassledande balriktningssensorsystemet, som säkerställer att varje bal är perfekt jämn
• Sensorerna är direkt kopplade till kolven. Detta översätts sedan till perfekt vänster/höger körriktingsindikering
• Om systemet upptäcker att det endast finns gröda på en sida, får föraren information via IntelliView™ skärmen om man ska styra mer åt höger eller mer åt vänster på strängen för att bibelhålla en smidig inmatning
• Detta system förbättrar den automatiserade densiteten och det leder till mer stabila balvikter vid många olika skördeförhållanden


Läs mer

IntelliCruise™-system. Optimerad kapacitet. Maximal likformighet.

IntelliCruise™-funktionen styr traktorns hastighet via tekniken ISOBUS klass III, vilket ökar produktiviteten, förbättrar förarkomforten, förbättrar bränslebesparingar och optimerar inmatningshastigheten under varierande fält- och skördeförhållanden. IntelliCruise-systemet har två driftslägen.

IntelliCruise™-teknik möjliggör:
• Upp till 9 % högre produktion
• Upp till 4 % bränslebesparing
• Minskad ansträngning för föraren

Charge Control
I Charge Control, som endast finns på CropCutter™-modeller, anpassas traktorns hastighet för att uppnå en optimal kapacitet genom att använda sensorer som mäter både flödet av material som matas in i packargaffelns inmatningskanal och tiden det tar att fylla den för att säkerställa att en optimal körhastighet bibehålls.

Slice Control
Slice Control tillgängligt på både på Packer- och CropCutter-modeller, anpassas traktorns hastighet efter balens skivtjocklek och systemet kommer att sträva efter att få den exakta mängden skivor som definieras av föraren.


Läs mer

Snabb balvägning

• ActiveWeigh™ balvägningssystem använder integrerade sensorer i balbanan för att registrera vikten på balen när den frigörs från balbanan
• Det här systemet är oberoende av balens längd, fältförhållanden och pressens rörelse
• All information, inklusive den enskilda balens vikt, medelvikt, total vikt och ton per timme visas på IntelliView™-skärmen med en precision på ± 2 %


Läs mer