Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

FORNYELSER & PRÆMIERINGER

De intelligenta storbalspressarna är här

• Den klassledande SmartFill™ balriktningssensorn ser till att varje bal är helt enhetlig
• Ett nätverk av sensorer är placerade vid öppningen till förkomprimeringskammaren och registrerar materialflödet
• Om ett ojämnt materialflöde detekteras, informeras föraren via skärmen IntelliView™ att han/hon ska köra antingen mer till höger eller till vänster om strängen, för att bibehålla en jämn matning


Läs mer

IntelliCruise™-system. Optimerad kapacitet. Maximal likformighet.

IntelliCruise™-funktionen styr traktorns hastighet via tekniken ISOBUS klass III, vilket ökar produktiviteten, förbättrar förarkomforten, förbättrar bränslebesparingar och optimerar inmatningshastigheten under varierande fält- och skördeförhållanden. IntelliCruise-systemet har två driftslägen.

IntelliCruise™-teknik möjliggör:
• Upp till 9 % högre produktion
• Upp till 4 % bränslebesparing
• Minskad ansträngning för föraren

Charge Control
I Charge Control, som endast finns på CropCutter™-modeller, anpassas traktorns hastighet för att uppnå en optimal kapacitet genom att använda sensorer som mäter både flödet av gröda som matas in i packargaffelns inmatningskanal och tiden det tar att fylla den för att säkerställa att en optimal körhastighet bibehålls.

Slice Control
Slice Control tillgängligt på både på standard- och CropCutter-modeller, anpassas traktorns hastighet efter balens skivtjocklek och systemet kommer att sträva efter att få den exakta mängden skivor som definieras av föraren.


Läs mer

Snabb balvägning

• ActiveWeigh™ balvägningssystem använder integrerade sensorer i balbanan för att registrera vikten på balen när den frigörs från balbanan
• Det här systemet är oberoende av balens längd, fältförhållanden och pressens rörelse
• All information, inklusive den enskilda balens vikt, medelvikt, total vikt och ton per timme visas på IntelliView™-skärmen med en precision på ± 2 %


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp