Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

INTELLICRUISE™-SYSTEM

IntelliCruise™-system. Optimerad kapacitet. Maximal likformighet.

IntelliCruise™-funktionen styr traktorns hastighet via tekniken ISOBUS klass III, vilket ökar produktiviteten, förbättrar förarkomforten, förbättrar bränslebesparingar och optimerar inmatningshastigheten under varierande fält- och skördeförhållanden. IntelliCruise-systemet har två driftslägen.

IntelliCruise™-teknik möjliggör:
• Upp till 9 % högre produktion
• Upp till 4 % bränslebesparing
• Minskad ansträngning för föraren

Charge Control
I Charge Control, som endast finns på CropCutter™-modeller, anpassas traktorns hastighet för att uppnå en optimal kapacitet genom att använda sensorer som mäter både flödet av gröda som matas in i packargaffelns inmatningskanal och tiden det tar att fylla den för att säkerställa att en optimal körhastighet bibehålls.

Slice Control
Slice Control tillgängligt på både på standard- och CropCutter-modeller, anpassas traktorns hastighet efter balens skivtjocklek och systemet kommer att sträva efter att få den exakta mängden skivor som definieras av föraren.


Läs mer