Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

KNYTNING OCH BALHANTERING

Pålitlig dubbelknytning. Skonsam balhantering.

Med sin banbrytande dubbelknytarteknik har New Holland i över 33 år strävat efter att ständigt förbättra denna branschledande teknik. BigBalers dubbelknytarsystem garanterar högre baltäthet med lägre belastning vid knuten. Och den nya BigBaler-serien introducerar en nyhet i pressvärlden: Loop Master™-knytartekniken. Den andra knuten är ögleliknande vilket ger en 30 % starkare knut med förbättrad draghållfasthet för minskad sönderslitning, men kanske ännu viktigare är att den eliminerar sönderslitning av garnet, och för närvarande lämnas garnresterna kvar i fältet eller till och med kan leta sig in i foder. Det låter kanske inte så mycket, men tänk på att över 6 km garn sparas under en säsong med 10 000 pressade storbalar. Knytartekniken har anpassats efter BigBalers dimensioner med fyra knutar på modellerna BigBaler 870 Plus och 890 Plus eller sex knutar per bal på varianterna BigBaler 1270 Plus och 1290 Plus. Med över 15 000 knytningar av balar utan en dålig knut, är pålitlighet och precision en standard. Förbättrad dammhantering och varsam balutmatning kompletterar den mest avancerade presstekniken som finns. Helt enkelt, leder BigBaler fortfarande fältet sedan ett kvarts sekel tillbaka.


Läs mer

Dubbelknytaren: knyt och knyt igen för en helt oskadad bal

• Hög densitet garanteras eftersom varken balgarn eller knytaren överbelastas när balen formas
• Två garnmatningspositioner innebär att balgarnet inte glider över balens yta medan grödan trycks genom balkammaren
• Dubbelknuten är en Loop Master™-knut, vilket minskar risken att garn slits sönder. Den sista knuten på den färdigställda balen görs innan den första knuten på den nya balen knyts för att ytterligare förbättra tillförlitligheten av pressningsförloppet


Läs mer

Rena knytare för ökad produktivitet

• Den omgjorda skyddet för knytarna skyddar dem mot skräp för förbättrad prestanda
• Två fläktar på 4 knytars och tre på 6 knytars maskin har placerats för att hindra att skräp samlas
• För arbete i särskilt dammiga förhållanden, såsom pressning av majs, finns en fläkt som riktar en luftstråle med högt tryck in i knytarna
• Det automatiska fläktpaketet är tillgängligt för montering hos återförsäljare och drivs av traktorns tryckluftsbromsar och frekvensen styrs via IntelliView™ skärmen


Läs mer

Partial Bale-Eject™: varje bal för varje kund

• Partial Bale-Eject™-tekniken utvecklades så att du kan mata ut den sista balen i kammaren när arbetet är klart på kundens fält
• Aktivera bara den anpassade hydrauliska spaken för att mata ut balen


Läs mer

Full Bale-Eject™ för förenklad rengöring och noll förorening

• Vid byte mellan grödor eller rengöring vid slutet av säsongen, bör Full Bale-Mata -funktionen användas
• När den särskilda hydrauliska spaken aktiveras töms hela innehållet i balkammaren för att möjliggöra ett enkelt underhåll och för att förhindra en förorening mellan grödor
• Nu finns det upp till tio “aktiva tänder” som biter in i balen och förblir i kontakt med balen när den lämnar balpressen för att underlätta en positiv avlastning


Läs mer