Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

KNYTNING OCH BALHANTERING

Pålitlig dubbelknytning. Skonsam balhantering.

Med sin banbrytande dubbelknutteknik har New Holland i över 35 år strävat efter att ständigt förbättra denna branschledande teknik. BigBalern:s dubbelknutsystem garanterar högre baldensitet med lägre belastning vid knytning. Och BigBaler-serien introducerar en nyhet i pressvärlden: Loop Master™-knytartekniken. Den andra knuten är nu ögleliknande och ger en 37 procent starkare knut med 26 procent förbättring av draghållfasthet för minskad risk för brott, och, kanske ännu viktigare, den eliminerar trådrester, som annars lämnas kvar på fältet och till och med kan leta sig in i fodret. Detta kanske inte låter så mycket, men tänkt på att över sex kilometer eller 46 kg sparas för 10 000 pressade balar under en säsong. Knyttekniken har anpassats till BigBaler-pressens dimensioner, med fyra knytare på modellerna BigBaler 870 Plus och 890 Plus samt sex knytare per bal på modellerna BigBaler 1270 Plus och 1290 Plus. Med över 15 000 knytningar av balar utan en dålig knut, är pålitlighet och precision en standard. Förbättrad dammhantering och varsam balutmatning kompletterar den mest avancerade presstekniken som finns. Helt enkelt, leder BigBaler fortfarande fältet sedan ett kvarts sekel tillbaka.


Läs mer

Dubbelknytaren: knyt och knyt igen för en helt oskadad bal

• Hög densitet garanteras eftersom varken balgarn eller knytaren överbelastas när balen formas
• Två garnmatningspositioner innebär att balgarnet inte glider över balens yta medan materialet trycks genom balkammaren
• Dubbelknuten är en Loop Master™-knut, vilket minskar risken att garn slits sönder. Den sista knuten på den färdigställda balen görs innan den första knuten på den nya balen knyts för att ytterligare förbättra tillförlitligheten av pressningsförloppet


Läs mer

Rena knytare för ökad produktivitet

• Den omgjorda skyddet för knytarna skyddar dem mot skräp för förbättrad prestanda
• Två fläktar på maskiner med fyra knytare och tre på maskiner med sex knytare har placerats för att hindra att skräp samlas
• För arbete vid särskilt dammiga förhållanden, såsom pressning av majs, finns en fläkt som riktar en luftstråle med högt tryck in i knytarna
• Det automatiska fläktpaketet är tillgängligt för montering hos återförsäljare och drivs av traktorns tryckluftsbromsar och frekvensen styrs via IntelliView™ skärmen


Läs mer

Partial Bale-Eject™: varje bal för varje kund

• Partial Bale-Eject™-tekniken utvecklades så att du kan mata ut den sista balen i kammaren när arbetet är klart på kundens fält
• Aktivera bara den anpassade hydrauliska spaken för att mata ut balen


Läs mer

Full Bale-Eject™ för förenklad rengöring och noll förorening

• Vid byte mellan grödor eller rengöring vid slutet av säsongen, bör Full Bale-Eject -funktionen användas
• När den särskilda hydrauliska spaken aktiveras töms hela innehållet i balkammaren för att möjliggöra ett enkelt underhåll och för att förhindra en förorening mellan grödor
• Nu finns det upp till tio “aktiva tänder” som biter in i balen och förblir i kontakt med balen när den lämnar balpressen för att underlätta en positiv avlastning


Läs mer