Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

MAXISWEEP™ PICKUP OCH MATNING

Samla halmen med hög hastighet

Pickup-funktionen är kanske den viktigaste delen i din BigBaler. New Holland har helt konstruerat om MaxiSweep™ pickup för en oslagbar insamlingsprestanda. Två olika bredder finns, den extra breda på 2,35 m är perfekt för bredare halmsträngar från dagens högkapacitets skördetröskor och standardbredden på 1,96 m är det idealiska valet för gräs till ensilage. Kraftiga inmatingsfingrar på CropCutter™ på 5,5 mm har utformats för att öka varaktigheten vid arbete på ojämn, stenig mark.


Läs mer

En ”S”-formad fördel

MaxiSweep™ sidoskydd för pickup har en bestämd ”S”-form för att alltid bibehålla ett mjukt flöde av grödan och för att förhindra att gröda fastnar, det som tidigare innebar ett totalstopp av pressen. Vid arbete i tungt gräs och för att ta snäva kurvor i strängar, håller den här tekniken dig på spåret. Ytterligare styrningar har lagts till på kanten på pickupens sidoskärmar för att hjälpa de sista fingrarna så att all gröda säkert når pressen.


Läs mer

Bibehåll kontakten med grödan

• Fjäderbelastat flytsystem med fjädring för pickupen justeras med en enkel justeringsplatta för att ge rätt mängd vertikal rörelse så att pickupen bibehåller en kontakt med marken
• På grov, ojämn mark, betyder en reaktiv inställning att pickupen snabbt kan anpassas till en ojämn markprofil


Läs mer

Jämnt flöde på grödan. Garanterat.

Rulltillhållaren roterar kontinuerligt för att garantera ett jämnt flöde av grödan in i pressen och eliminerar störningar som kan leda till förlust av gröda eller luftfickor som påverkar tätheten för att öka grödans bearbetning.


Läs mer

Bästa matningsprestanda

• En helt ny inmatningsteknik har utvecklats som gett en väsentlig förbättring av pressens effektivitet
• Två motroterande skruvar, en underliggande och en överliggande riktar och blandar grödan för att garantera samma bredd som rotorn eller mataren
• Effektiv produktion har ytterligare förbättrats med tillägget av en inmatningsskruv som riktar grödan in i rotorn eller mataren för att alltid bibehålla ett konstant flöde på grödan


Läs mer

Det flexibla pickuphjulet

• Justeringen av pickupens höjd görs lätt med en robust sprint
• Dessa hjul kan lätt monteras utan några verktyg
• För transport kan du välja att ta bort hjulet eller både hjulet och hållaren, beroende på transportbredden som krävs
• Nya pickuphjul som klarar högre belastning finns nu som tillval


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp