Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

MAXISWEEP™ PICKUP OCH MATNING

Mata in halmen med hög hastighet

Pickupen är kanske den viktigaste delen på din BigBaler. New Holland har fullständigt gjort om MaxiSweep™ pickupen för att uppnå en oslagbar inmatningssprestanda. Nu tillgänglig med fem pickupaxlar och med CropCutter specifikation för ökad prestanda och hållbarhet. Denna konfiguration erbjuder en ökning på 25 procent i antal dubbla pinnar jämfört med föregående modeller. Två olika bredder är tillgängliga, den ultrabreda på 2,35 m som är perfekt för de bredaste halmsträngarna från dagens högpresterande tröskor, och standardbredden på 1,96 m som är det idealiska valet vid ensilageskörd. De kraftiga fjäderpinnarna på CropCutter™ modellerna har utformats för att öka hållbarheten, även vid arbete på de besvärligaste och stenigaste fälten.


Läs mer

En ”S”-formad fördel

MaxiSweep™ sidoskydd för pickup har en bestämd ”S”-form för att alltid bibehålla ett mjukt flöde av grödan och för att förhindra att gröda fastnar, det som tidigare innebar ett totalstopp av pressen. Vid arbete i tungt gräs och för att ta snäva kurvor i strängar, håller den här tekniken dig på spåret. Ytterligare styrningar har lagts till på kanten på pickupens sidoskärmar för att hjälpa de sista fingrarna så att all gröda säkert når pressen.


Läs mer

Bibehåll kontakten med materialet

• Fjäderbelastat flytsystem med fjädring för pickupen justeras med en enkel justeringsplatta för att ge rätt mängd vertikal rörelse så att pickupen bibehåller en kontakt med marken
• På grov, ojämn mark, betyder en reaktiv inställning att pickupen snabbt kan anpassas till en ojämn markprofil


Läs mer

Jämnt materialflöde. Garanterat.

• Rulltillhållaren roterar kontinuerligt för att garantera ett jämnt flöde av materialet in i pressen och eliminerar störningar som kan leda till spill eller luftfickor som påverkar tätheten för att öka grödans bearbetning
• Det jämna materialflödet fortsätter in i inmatningssystemet tack vare ett Poly pick-up-band som också säkerställer tyst drift och längre hållbarhet


Läs mer

Bästa inmatningsprestanda

• En helt ny inmatningsteknik har utvecklats som gett en väsentlig förbättring av pressens effektivitet
• Två motroterande skruvar, en underliggande och en överliggande riktar och blandar materialet för att garantera samma bredd som rotorn eller mataren
• För att förhindra stopp vid pressning av ensilage finns en ny hydraulisk inmatningsrulle som tillval som dessutom har fördelen att vara reversibel


Läs mer

Det flexibla pickuphjulet

• Justeringen av pickupens höjd görs lätt med en robust sprint
• Dessa hjul kan lätt monteras utan några verktyg
• För transport kan du välja att ta bort hjulet eller både hjulet och hållaren, beroende på transportbredden som krävs
• Nya pickuphjul som klarar högre belastning finns nu som tillval


Läs mer