Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

PRECISIONSLANTBRUK

Integrerad analys av avkastning och vattenhalt

BigBaler-serien har konstruerats med funktioner för precisionsodling. Information om balvikt och vattenhalt uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen MyPLM®Connect precisionsodlingsprogram för att göra en korrekt skördekartering. Dessa kan användas för att finjustera insatsmedel för att maximera avkastningar och minimera insatskostnader.


Läs mer

Exakt mätning av TS-halt

Det finns två val för mätning av TS-halt tillgängliga. Instegsmodellen med gnuggsensor kan mäta TS-halter mellan 60 och 91 % och denna information visas på IntelliView™ skärmen. Systemet förebygger att man pressar gröda som ännu inte är redo för pressning. Den mer exakta stjärnhjulssensorn penetrerar balen och skickar elektrisk ström mellan de två hjulen för att avgöra den exakta TS-halten mellan 30 och 92 % med en noggrannhet på ± 2 %. Dessutom kan denna information användas för en exakt tillsats av CropSaver ensileringsmedel, eftersom TS-halten används för att kalibrera mängden tillsatsmedel.


Läs mer

Snabb balvägning

• ActiveWeigh™ balvägningssystem använder integrerade sensorer i balbanan för att registrera vikten på balen när den frigörs från balbanan
• Det här systemet är oberoende av balens längd, fältförhållanden och pressens rörelse
• All information, inklusive den enskilda balens vikt, medelvikt, total vikt och ton per timme visas på IntelliView™-skärmen med en precision på ± 2 %


Läs mer

MyPLM®Connect Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

MyPLM®Connect gör att du kan ansluta dig till din BigBaler bekvämt från ditt kontor och övervaka 27 maskinparametrar genom användning av mobilnätet. Du kan alltid hålla kontakten med dina maskiner och du kan till och med skicka och ta emot information i realtid som sparar tid och förbättrar produktiviteten. MyPLM®Connect Essential-paketet på startnivå erbjuder de mest använda funktionerna eller så kan du uppgradera till MyPLM®Connect Professional-paketet för full maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar MyPLM®Connect till att hjälpa dig att minska dina bränslekostnader och förbättra maskinparkens hantering och säkerhet med ett enkelt paket.


Läs mer

MyNew Holland™ digitalt jordbruk

MyNew Holland™ portalen och appen gör det möjligt för dig att registrera och hantera dina redskap, få åtkomst till dedikerade dokument, utbildning och tjänster, samt support, inklusive Uptime Support, på en och samma plats. Du kan även se och hantera din maskinpark och PLM®-prenumerationer. Med MyNewHolland™ får du åtkomst till MyPLM®Connect telematikportalen för att se dina maskiner i realtid, analysera växtodlingsdata genom fildelning, tillsammans med produktionshöjande tjänster.


Läs mer

Insamling och delning av data i realtid

På Gårdsfliken på MyPLM®Connect portalen kan du analysera all fältdata. Denna information samlas in i realtid av din press under skörden och kan överföras via ett USB-minne som standard. Användare av MyPLM®Connect Professional paketet får möjlighet att överföra denna data trådlöst via filöverföring för att möjliggöra sömlös analys av fältarbetet.


Läs mer