Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

PRECISIONSLANTBRUK

Integrerad analys av avkastning och vattenhalt

BigBaler-serien har konstruerats med funktioner för precisionsodling. Information om balvikt och vattenhalt uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen MyPLM®Connect precisionsodlingsprogram för att göra en korrekt skördekartering. Dessa kan användas för att finjustera insatsmedel för att maximera avkastningar och minimera insatskostnader.


Läs mer

Exakt vattenhaltsmätning

• Systemet för att mäta TS-halt på BigBaler Plus använder två glidplattor monterade på varje sida av balkammaren och ger en elektrisk ström mellan de två elementen för att bestämma balens exakta TS-halt med en precision på ± 2 %
• Informationen visas sedan på IntelliView™ och förbygger att för fuktig gröda pressas, samt hjälper föraren att dosera CropSaver tillsatser rätt


Läs mer

Snabb balvägning

• ActiveWeigh™ balvägningssystem använder integrerade sensorer i balbanan för att registrera vikten på balen när den frigörs från balbanan
• Det här systemet är oberoende av balens längd, fältförhållanden och pressens rörelse
• All information, inklusive den enskilda balens vikt, medelvikt, total vikt och ton per timme visas på IntelliView™-skärmen med en precision på ± 2 %


Läs mer

MyPLM®Connect Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

MyPLM®Connect gör att du kan ansluta dig till din BigBaler bekvämt från ditt kontor och övervaka 27 maskinparametrar genom användning av mobilnätet. Du kan alltid hålla kontakten med dina maskiner och du kan till och med skicka och ta emot information i realtid som sparar tid och förbättrar produktiviteten. MyPLM®Connect Essential-paketet på startnivå erbjuder de mest använda funktionerna eller så kan du uppgradera till MyPLM®Connect Professional-paketet för full maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar MyPLM®Connect till att hjälpa dig att minska dina bränslekostnader och förbättra maskinparkens hantering och säkerhet med ett enkelt paket.


Läs mer

MyNew Holland™

Hantera dina PLM®-applikationer och hela din gårds drift, utrustning och stöd genom en central plats. MyNewHolland.com tillhandahåller infrastrukturen för att ansluta ditt lantbruksarbete och dela information, medan du använder telematiken MyPLM®Connect för att hantera din maskinparks logistik, användning och produktivitet. MyNew Holland™-funktioner omfattar:
• MyPLM Connect
• MyPLM kundsupport
• Produktguider och handböcker
• Garantidokument
• MyPLM utbildningsmaterial
• Vanliga frågor


Läs mer

Registrering av data i realtid

New Holland har ett antal olika paket för precisionsodling som gör det möjligt att anpassa dina indata för minskade kostnader och högre avkastning. Den här informationen sparas i realtid av din balpress under arbetet och den överförs enkelt och effektivt för analys av datorpaketet från skärmen IntelliView™ IV via USBminnet på 4GB som är tillräckligt stort för att spara data från över 600 - 700 hektar som skördas.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp