Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

PRECISIONSLANTBRUK

Integrerad analys av avkastning och vattenhalt

BigBaler-serien har konstruerats med funktioner för precisionsodling. Information om balvikt och vattenhalt uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. De här uppgifterna kan lagras, hämtas och analyseras med telematiklösningen MyPLM®Connect precisionsodlingsprogram för att göra en korrekt skördekartering. Dessa kan användas för att finjustera insatsmedel för att maximera avkastningar och minimera insatskostnader.


Läs mer

Exakt vattenhaltsmätning

Det finns två alternativ för analys av vattenhalt. Rub-sensorn på instegsmodellen kan mäta vattenhalten mellan 9–70 %, och denna information visas på IntelliView™-skärmen för att förhindra att ofärdig gröda pressas. Den mer exakta stjärnhjulssensorn tränger in i balen och skickar en elektrisk ström mellan de två elementen för att bestämma den exakta vattenhalten mellan 9–40 % med ± 1% noggrannhet upp till 40 % vattenhalt. Dessutom kan denna information användas för att exakt bestämma CropSaver-tillsatser, eftersom vattenhalten används för att kalibrera applikationen.


Läs mer

Snabb balvägning

• ActiveWeigh™ balvägningssystem använder integrerade sensorer i balbanan för att registrera vikten på balen när den frigörs från balbanan
• Det här systemet är oberoende av balens längd, fältförhållanden och pressens rörelse
• All information, inklusive den enskilda balens vikt, medelvikt, total vikt och ton per timme visas på IntelliView™-skärmen med en precision på ± 2 %


Läs mer

MyPLM®Connect Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

MyPLM®Connect gör att du kan ansluta dig till din BigBaler Plus bekvämt från ditt kontor, via mobilnätet. Du kan alltid hålla kontakten med dina maskiner och du kan till och med skicka och ta emot information i realtid som sparar tid och förbättrar produktiviteten. MyPLM®Connect Professional-paketet erbjuder fullständig maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar MyPLM®Connect till att hjälpa dig att minska dina bränslekostnader och förbättra maskinparkens hantering och säkerhet med ett enkelt paket.


Läs mer

MyNewHolland™ digitalt jordbruk

MyNewHolland™-portalen och appen gör det möjligt för dig att registrera och hantera dina redskap, få åtkomst till dedikerade dokument, utbildning och tjänster, samt support, inklusive Uptime Support, på en och samma plats. Med MyNewHolland™ får du åtkomst till MyPLM®Connect telematikportalen för att se dina maskiner i realtid, analysera växtodlingsdata genom fildelning, tillsammans med produktionshöjande tjänster.


Läs mer

Insamling och delning av pressningsdata i realtid

På Gårdsfliken på MyPLM®Connect-portalen kan du analysera all fältdata. Denna information samlas in i realtid vid pressningen. Pressningsdata är också tillgängliga i MyPLM®Connect Farm mobilapp, som kan användas av föraren av teleskoplastaren eller traktorföraren för att möjliggöra en selektiv lastning av balar. De data som samlas in för varje bal är våt- eller torrvikt, vattenhalt, densitet och antal skikt per bal.


Läs mer