Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

360°: BigBaler

Nya BigBaler har designats för ett lätt dagligt underhåll. Alla servicepunkter kan nås när pressen står helt still enligt branschledande underhållssäkerhet. Enkel åtkomst innebär att de här pressarna tillbringar mer tid på fältet. Hela pressen har konstruerats för full överensstämmelse med alla säkerhetsinstruktioner.


Läs mer