Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar BIGBALER PLUS

TÄTHET

Perfekt formade och täta balar som standard

Densiteten är ett måste när det gäller att producera storbalar. Vare sig de är halmbalar med en förbättrad densitet för energigrödor, tätt packade ensilagebalar med förbättrade konserveringsegenskaper eller helt enkelt balar som tar upp mindre utrymme för enklare lagring eller transport, är densiteten i centrum för storbalarnas förträfflighet. Den nya generationens högklassiga SmartFill™ II balriktningssensorsystem har nu en ännu högre noggrannhet för att säkerställa för föraren att materialet matas in på ett jämnt sätt och den starka, förstärkta självbärande ramen är gjord av extra starkt stål, vilket garanterar hållbarhet, år efter år.


Läs mer

Intuitiv densitetskontroll

Tätheten hos balarna övervakas kontinuerligt av en tresidig densitetskontroll. Detta system kombinerar sensorns avläsningar från de färdiga balarna, med kontinuerlig övervakning av belastningen på kolven. Om den förändras, ändras även balens täthet och det hydrauliska trycket på sidoplåtarna och den övre delen av balkanalen justeras automatiskt för att återställa en enhetlig balproduktion.


Läs mer

Hög kolvhastighet för bättre produktion

• Den kraftiga växellådan har ökat kolvhastigheten med 14 % till 48 slag per minut
• Den kraftiga kolven har väsentligt förbättrat produktionen och möjliggör högre körhastigheter
• Kolven på Plus-modeller är ännu mer hållbar och har förstärkts för att leverera en 50 % längre livslängd


Läs mer

Branschledande förkomprimeringsteknik

• BigBalers klassledande förkomprimeringskammare formar en enhetlig tät skiva innan den överförs till balkammaren
• Packargaffeln accelererar grödan och levererar den från rotorn eller mataren in i kammaren och fyller den jämnt, tills önskad täthet uppnås
• En körsensor aktiverar sedan den C-formade skyttelarmen som tar grödan in i balkammaren
• Föraren ställer in densiteten på skärmen IntelliView™ i hytten


Läs mer

Kraftöverföring och tillförlitlighet

• BigBaler:ns växellåda har avsevärt förstärkts för att garantera en ökning av kapaciteten med 20 %
• Det stora svänghjulet, med en diameter på upp till 800 mm på BigBaler 1290, har ökat energin med upp till 48 % för att kompensera ojämna strängar så ingen minskning av körhastigheten sker
• Dessutom har en direkt drivteknik använts så 100 % av kraften överförs till kolven för oöverträffad pressningseffektivitet


Läs mer

En ny era med intelligenta pressar

• SmartFill™ II uppgraderar det redan klassledande balriktningssensorsystemet, som säkerställer att varje bal är perfekt jämn
• Sensorerna är direkt kopplade till kolven. Detta översätts sedan till perfekt vänster/höger körriktingsindikering
• Om systemet upptäcker att det endast finns gröda på en sida, får föraren information via IntelliView™ skärmen om man ska styra mer åt höger eller mer åt vänster på strängen för att bibelhålla en smidig inmatning
• Detta system förbättrar den automatiserade densiteten och det leder till mer stabila balvikter vid många olika skördeförhållanden


Läs mer