Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

BEARBETNING AV GRÖDA

Flexibla lösningar för bearbetning av gröda

Från pickupen är materialets inmatning i balkammaren av högsta betydelse för både prestanda och produktionen av en jämn och stabil bal. Med det beprövade New Holland rotorinmatningssystemet, drar nu Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi pressar fördel av en förbättrad hantering av CropCutter™-systemet med 20 knivar. Genom att välja hackningsgraden med ett urval lätt utbytbara knivuppsättningar minskas driftsstoppen och produktiviteten ökar.


Läs mer

Bred inmatningsrotor på 1 200 mm i Hardox 400 stål

• Inmatningsrotorn är tillverkad av slitbeständigt Hardox 400 stål och har en diameter på 470 mm och monteras med robusta pinnar med en tjocklek på 10 mm
• Konstruktionen förbättrar materialets flöde in i balkammaren och minskar belastning på drivningen


Läs mer

En jämn inmatning för en jämn bal

• Inmatningsrotor på 1 200 mm full bredd är förbättrad genom placeringen av pinnarna
• ‘W’-mönstret garanterar att strängarna matas jämnt in i balkammarens totala bredd
• Förare anser det lättare att tillverka en jämn, fast och konsistent bal, även vid arbete med ojämna strängar i förhållanden som inte är idealiska


Läs mer

CropCutter™ gör det lättare att välja hackning

• New Holland CropCutter™-system har 20 knivar av kromvanadin som var och en har ett individuellt fjäderskydd för att minska skada om det finns ett fast föremål i strängen
• Knivarna kan lätt tas bort för slipning och kan sänkas när de inte behövs


Läs mer

Håll knivarna rena och redo

• De 20 st knivarna höjs och sänks automatiskt varje gång som balkammaren öppnas
• Det här enkla förfarandet ser till att de individuella knivarna hålls rena och att beläggningar inte skapas runt CropCuttersystemet
• Denna automatiska egenskap är exklusiv på 125 Combi modellen


Läs mer

Automatisk indragning av kniv

• Vid hackning så kan föraren i IntelliView™ välja att knivarna automatiskt dras tillbaka precis innan balen är färdigpressad
• Tillbakadragandet av knivar aktiveras när balen når ett förinstält värde i procent av komplett bal
• Detta leder till en jämnare balyta, bättre motstånd mot regn och förbättrad balform


Läs mer

Manuellt val av knivgruppen

• Ett enkelt handtag med tre lägen gör att föraren kan välja hur många knivar som kopplas in
• 20 eller bara 10 kan väljas i grupperade uppsättningar A eller B
• Den sistnämnda möjliggör en jämn längd på halmen och man kan köra med den första uppsättningen tills den behöver slipas, då byter man och kör med nästa uppsättning tills även den behöver slipning och slipar då alla på samma gång


Läs mer

Teoretiska snittlängder

Som en vägledning kan en användning av alla 20 knivarna producera en teoretisk hacklängd på 52 mm som ökas till 104 mm genom att välja antingen uppsättning A eller B med bara 10 knivar.


Läs mer

Hantering av stoppar

New Holland erbjuder nu två sätt för att hantera stopp som uppstår på Roll Baler 125-modeller:

Metod 1: Nytt sänkbart golv
• Det nya sänkbara golvet som styrs från hytten har monterats bakom inmatningsrotorn
• CropCutter-knivarna sänks och sedan öppnas det stödtappmontrade sänkbara golvet hydrauliskt 120 mm vilket gör att stoppet lätt kan nås
• Den bakre delen på det sänkbara golvet öppnas upp till 60 mm

Metod 2: Utstötning av en inte färdig bal
Om ett stopp inträffar strax före balen är färdig, kan en borttagning av material genom att sänka det sänkbara golvet vara olämpligt. New Holland erbjuder en hydraulisk rotor och ‘urkopplingssystem’ för pickupen på modellerna Roll Baler 125. Under arbetet fungerar systemet genom att balkammaren fortsätter att arbeta och den ofärdiga balen kan stötas ut. Pickupens och rotorns drivning kan sedan kopplas tillbaka för att åtgärda stoppet.
Separata hydrauluttag för balkammare respektive inmatningssystem krävs.


Läs mer