Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

BEARBETNING AV GRÖDA

Flexibla lösningar för bearbetning av gröda

Från pickupen är materialets inmatning i balkammaren av högsta betydelse för både prestanda och produktionen av en konsistent och stabil bal. Med det beprövade New Holland matarrotorsystemet, drar nu Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi balpressar fördel av en förbättrad hantering av CropCutter™-systemet med 20 knivar. Genom att välja skivningsnivån med ett urval lätt utbytbara knivuppsättningar minskar maskinstopp för en snabbare produktivitet.


Läs mer

Bred matarrotor på 1 200 mm i Hardox 400 stål

• Matarrotorn är tillverkad av slitbeständigt Hardox 400 stål och har en diameter på 470 mm och monteras med robusta pinnar på 10 mm tjocklek
• Konstruktionen förbättrar materialet flöde in i balkammaren och minskar belastning på drivsystemet


Läs mer

En jämn matning för en jämn bal

• Matarrotor på 1 200 mm full bredd förbättras genom placeringen av pinnarna
• ‘W’-mönstret garanterar att strängar matas jämnt in i balkammarens totala bredd
• Förare anser det lättare att tillverka en jämn, fast och konsistent bal, även vid arbete på ojämna strängar i förhållanden som inte är idealiska


Läs mer

CropCutter™ tillåter ett lättare val av skivningar

• New Holland CropCutter™-system har 20 blad av kromvanadin som var och ett har ett fristående fjäderskydd för att minska skada om det finns ett fast föremål i strängen
• Bladen kan lätt tas bort för skärpning och kan sänkas när de inte behövs


Läs mer

Hålla knivarna rena och redo

• Dew 20 st knivarna höjs och sänks automatiskt varje gång som balkammaren öppnas
• Det här enkla förfarandet ser till att de individuella bladen hålls rena och beläggningar skapas inte runt CropCuttersystemet
• Denna automatiska egenskap är exklusiv på 125 Combi modellen


Läs mer

Automatisk indragning av kniv

• Vid hackning så kan föraren i IntelliView™ välja automatiskt fråndrag av knivar precis innan balen är färdigpressad
• Tillbakadragandet av knivar aktiveras när balen når ett förinstält värde i % av komplett bal
• Detta leder till en jämnare balyta, bättre vattentäthet och förbättrad balform


Läs mer

Manuellt val av knivgruppen

• Ett enkelt handtag med tre lägen gör att föraren kan välja hur många blad som kopplas in
• 20 eller bara 10 kan väljas i grupperade uppsättningar A eller B
• Den sista används för betydande grödlängder och gör att en uppsättning kan användas tills en skärpning krävs genom att välja den andra uppsättningen för ett kontinuerligt arbete tills alla 20 behövs skärpas


Läs mer

Teoretiska skärlängder

Som en vägledning kommer en koppling av alla 20 knivar att producera en teoretisk hacklängd på 52 mm som ökas till 104 mm genom att välja antingen uppsättning A eller B med bara 10 knivar.


Läs mer

Hantering av en blockering

New Holland erbjuder nu två sätt för att hantera en blockering som uppstår på Roll Baler 125-modeller:

Metod 1: Nytt sänkbart golv
• Det nya sänkbara golvet som styrs från hytten har monterats bak på matarrotorn
• CropCutter-knivarna sänks och sedan öppnas det stödtappmontrade sänkbara golvet fram hydrauliskt med 120 mm som gör att en blockering lätt kan nås
• Den bakre delen på det sänkbara golvet öppnas upp till 60 mm

Metod 2: Utstötning av en delvis avslutad bal
Om en blockering inträffar under balningens sista del kan en borttagning av material genom att sänka det sänkbara golvet vara olämpligt. New Holland erbjuder en hydraulisk rotor och ‘urkopplingssystem’ för pickupen på modellerna Roll Baler 125. Under arbetet fungerar systemet genom att balkammaren fortsätter att fungera och den delvis bildade balen kan stötas ut. Pickupens och rotorns drift kan sedan kopplas tillbaka för att åtgärda blockeringen.
Separata hydrauliska kopplingar för balkammaren och intagssystem krävs.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp