Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

BINDNING

Konstruerad för en problemfri inplastning

New Holland har fortsatt att förfina inplastningsprocessen som först användes på 548 Combi redan 2003. Inplastaren på Roll Baler 125 Combi har konstruerats för att de nypressade balarna direkt ska plastas in, även vid svår terräng, och för att den ska vara driftsäker, oavsett om det är varmt eller kallt väder, tack vare de dubbla satellitarmarna som är tillräckligt snabba för att kunna linda det antal plastlager som slutanvändaren kräver.


Läs mer

Ökad produktivitet

Den nya modellen Roll Baler 125 Combi har en snabbare inplastare och ett antal automatiska funktioner och förbättringar som ökar den totala inplastningsprestandan.
• 20 % ökad inplastningshastighet
• Sensorer som känner av trasig plast, växlar över till inplastning med plast från en rulle
• Plastar man in med en rulle, ökas inplastningsbordets hastighet för att produktiviteten ska bibehållas
• Balsamlare - om man inte plastar in, kan man välja funktionen för att släppa ner två balar åt gången
• Eliminering av lös ände -balen vänds ett extra ½ varv efter att plasten skärs av


Läs mer

Få plats med fler plastrullar för en högre produktivitet

• Roll Baler 125 Combi-modell har plats för tio extra sträckfilmsrullar i täckta lådor
• Fem nedfällningsbara hållare på var sida ger en lätt påfyllning
• Båda förvaringslådorna öppnas med gångjärn för att underlätta service


Läs mer

Skonsam hantering av inplastade balar

• Inplastarens standardavlastningssystem tippar balen på en matta som gör att balen försiktigt kan rullas från inplastarens bakre del
• Föraren kan behålla den inplastade balen på inplastaren för att undvika att lasta av den vid branta sluttningar
• Funktion för dubbel bal: använd inplastaren som en automatisk balsamlare vid pressning av halm


Läs mer

Konstruerad för en problemfri inplastning

• Runda satellitarmar håller de två 750 mm filmsträckarna
• 20 % ökad inplastningshastighet möjliggör en kapacitet på 40-50 balar/timme
• Helt automatiskt inplastningssystem med ett beprövat filmskärningsystem med kniv kan monteras med ett kamerasystem, tillval


Läs mer