Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

DENSITET OCH BALKAMMARE

Stora valsar för en säker start och minimalt spill

Roll Baler 125-modellerna, som har fixkammare, är robust byggda för att kunna hantera tunga balar. Den rejäla balkammaren har 18 kallformade valsar. Dessa är 200 mm i diameter och har nu ett nytt profiltryck. Detta förbättrar en fullständiga kontakt med materialet för en positiv start på processen men anpassas för att ställa valsarna nära varandra för ett minskat spill. Prestandan i svåra förhållanden har förbättrats för att garantera att balarna är täta och har jämn form.


Läs mer

Tunga valsar för längre livslängd

Tillverkas av 3,5 mm tjockt stål med en jämn yta för att skydda nätet eller plastfilmen. Var och en av de kallformade valsarna har robusta glidlager och en automatisk smörjning för maximal livslängd.


Läs mer

Jämna balar från ojämna strängar

IntelliView™ IV använder enkla grafer för att indikera jämnheten på höger respektive vänster sida. Det är nu lättare att bilda en jämn bal.


Läs mer

Lager med lång livslängd

• Varje kammarvals drivs på glidlager som lätt kan bytas ut och som smörjs automatiskt med samma Lincolnsystem som används på New Holland BigBalers
• Eftersom rullagren ska klara tiotusentals balar, är de motståndskraftiga mot ensileringsmedel och syror


Läs mer

En kedja som passar jobbet

• Separata kedjor driver balkammarens fram- och bakdel med pickupen och matarrotorn som båda har för ändamålet anpassade drivkedjor
• Varje kedja har en ökad hållfasthet för att ge en tre till fyra gånger längre livslängd


Läs mer

Täta balar ger bättre hö och ensilage

• Den höga hållfastheten på balkammaren och valsarnas täta profil mot materialet betyder att mer material kan packas i pressen för att skapa en verkligt tät och kompakt fyllning
• Vid produktion av ensilage och hö, utesluter en tät bal syre och främjar en anaerob ensileringsprocess


Läs mer

Densitetsinställning för hö, halm och ensilage från hytten

• Föraren kan ställa in balens densitet bekvämt från hytten via IntelliView™ IVskärmen
• Ställ in vilken gröda som ska pressas. Pressen ställs automatiskt om vilket påverkar tryck och aktiverar alarm efter detta
• Justeringar kan göras på plus- och minusknapparna på skärmen
• Systemet kan periodiskt finjusteras genom att justera en fjäder som ansluts till luckan på kammaren


Läs mer