Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

DENSITET OCH BALKAMMARE

Stora valsar för en säker start och minimal förlust

Roll Baler 125-modeller med fast kammare är robust byggda för att hantera tunga balar. Den styva balkammaren har 18 kallformerade valsar. Dessa är 200 mm i diameter och har nu ett nytt profiltryck. Detta förbättrar en fullständiga kontakt med gröda för en positiv start på balningsprocessen men anpassas för att ställa valsarna nära varandra för en minskad förlust av gröda. Prestanda i svåra förhållanden har förbättrats för att garantera att täta balar med konsistent form skapas.


Läs mer

Tunga valsar för längre livslängd

Tillverkas av 3,5 mm tjockt stål med en jämn yta för att skydda nätet eller filmen. Var och en av de kallformade valsarna har robusta glidlager och en automatisk smörjning för maximal varaktighet.


Läs mer

Jämna balar från ojämna strängar

IntelliView™ IV använder enkla grafer för att indikera jämnheten på höger respektive vänster sida. Det är nu lättare att bilda en jämn bal.


Läs mer

Långvariga lager

• Varje kammarvals drivs på glidlager som lätt kan förnyas och som smörjas automatiskt med samma Lincolnsystem som testats på New Holland BigBalers
• Med en livslängd som ska överstiger tio tusentals balar motstår rullagren tillsatser vid balhantering som kan omfatta ympmedel och syror


Läs mer

En kedja som passar jobbet

• Separata kedjor driver balkammarens fram- och bakdel med pickupen och matarrotorn som båda har avsedda drivkedjor
• Varje kedja har en ökad hållfasthet för att ge en 3 till 4 gånger längre livslängd


Läs mer

Täta balar ger bättre hö och ensilage

• Den höga hållfastheten på balkammaren och valsarnas åtsmitande profil för gröda betyder att mer material kan packas i balpressarna för att skapa en verkligen tät och kompakt fyllning
• Vid produktion av ensilage och hö, utesluter en tät bal syre och främjar en anaerob jäsning


Läs mer

Densitetsinställning för hö, halm och ensilage från hytten

• Förare kan ställa in balens densitet bekvämt från hytten via IntelliView™ IVskärmen
• Ställ in vilken gröda om ni önskar pressa. Pressen ställer automatiskt om vilket påverkar tryck och aktiverar alarm efter detta
• Justeringar kan göras på plus och minus knapparna på monitorn
• Systemet kan periodiskt finjusteras genom att justera en fjäder som ansluts till kammarens dörrlås


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp