Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

NÄT- OCH FILMBINDING

En säker bal med nät eller plastfilm

New Holland har frågat kunderna hur de arbetar med sina pressar och hur de använder balarna som de pressar. Detta har lett till att Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi har olika nät-/plastfilmslindningssystem.


Läs mer

Nytt nätlindningssystem tillhandahåller:

• 20 % ökad lindningshastighet
• Nätet fördelas över balens hela bredd
• Minskat spill
• Täckning kant från kant
• Förbättrad vädertätning
• Bättre motstånd mot tung och upprepad balhantering
• Har plats för två extra nätrullar
• Få nya rullar snabbare och lättare på plats


Läs mer

Nytt Duckbill lindningssystem för Roll Baler 125 Singel

Från Roll-Belt serien så har Roll Baler 125 singel ett nytt s.k. duckbill lindningssytem för nät. Duckbill systemet leder nätet aktivt in i kammaren för att säkra en pålitlig och snabb lindning utan driftsstopp. Nätet läggs jämnt över balens hela bredd med lindningshastigheter som ökas med 20 % i jämförelse med de utgående modellerna.


Läs mer

Nät- eller mantellindning på Roll Baler 125 Combi

Den senaste versionen av inplastning, som är unik för New Holland Combimodeller, har en positiv hydraulisk matning. Filmen kan ställas in för försträckning och kombinerat med plastlindningens armsystem garanteras alltid en säker och pålitlig inplastningssprocess. Plattor för tillslutning av öppningen förhindrar att plast fastnar i kammarens valsar, förhindrar en upphängd kniv att filmen fastnar i inmatningsrotorn. Föraren kan växla till nätlindning om det krävs, med modellerna Roll Baler Combi som nu är tillgängliga med valsar på 1 400 mm som garanterar att pressens mångsidighet inte äventyras.


Läs mer

Fördelar med mantellindnng

• Försträckt film håller balen tät när den lämnar kammaren
• En perfekt form, bal efter bal
• Film ger bättre tätning än nät
• Betydligt minskat spill i jämförelse med nätlindade balar
• Samma material för mantellindning och inplastning
• Färre plastfilmslager krävs
• Lättare att ta av plastfilmen
• Återvinn endast plastfilmen, ingen separation krävs
• Bevisad förbättring av foderkvalitet
• Lättare transport och förvaring


Läs mer