Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

NÄT- OCH FILMBINDING

En säker bal med nät eller film

New Holland har frågat kunderna hur de arbetar med deras balpressar och använder balarna som de tillverkar. Detta har lett till att Roll Baler 125 och Roll Baler 125 Combi har olika nät-/filmbindningssystem.


Läs mer

Nytt nätbindningssystem tillhandahåller:

• 20 % ökad bindningshastighet
• Nät sprids över balens hela bredd
• Minskade förluster
• Täckning kant från kant
• Förbättrad vädertätning
• Bättre motstånd mot tung och upprepad balhantering
• Bär två extra nätrullar
• Installerar nya rullar snabbare och lättare


Läs mer

Nytt Duckbill bindningssystem för Roll Baler 125 Singel

Från Roll-Belt serien så har Roll Baler 125 singel ett nytt s.k. duckbill bindningssytem för nät. Duckbill systemet leder nätet aktivt in i kammaren för att säkra en pålitlig och snabb bindning utan driftsstopp. Nätet läggs jämnt över balens hela bredd med bindningshastigheter som ökas med 20 % i jämförelse med de utgående modellerna.


Läs mer

Nät- eller filmbindning på Roll Baler 125 Combi

Den sista filmbindningen som är unik för New Holland Combimodeller har en positiv hydraulisk matning. Filmen kan ställas in för försträckning och kombinerat med buntens armsystem garanteras alltid en säker och pålitlig filmbindningsprocess. Plattor för tillslutning av öppningen förhindrar att plastbindningar fastnar i kammarens valsar, förhindrar en kniv med gångjärn att filmen fastnar i matarrotorn. Förare kan växla till nätbindning om det krävs, med modellerna Roll Baler Combi som nu är tillgängliga för valsar på 1 400 mm som garanterar att balpressens mångsidighet inte äventyras.


Läs mer

Fördelar med filmbindning

• Försträckt film håller balen tät när den lämnar kammaren
• En perfekt form, bal efter bal
• Film ger bättre tätning än nät
• Betydligt minskat spill i jämförelse med nätbundna balar
• Samma material för bindning och tätning
• Mindre bindningsskikt krävs
• Underlättar en upprullning
• Återvinn endast film, ingen separation krävs
• Bevisad förbättring av foderkvalitet
• Lättare transport och förvaring


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp