Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

PICKUP OCH MATNING

Ny dragbom, ny pickup

New Holland har helt konstruerat om framdelen på sortimentet Roll Baler 125, från och med en helt ny dragbomskonstruktion och fram till den 2,3 m breda New Holland-pickupen. Andra förbättringar omfattar en ny främre plattform för att lättare kunna nå bindningssystemet och en förbättrad svängvinkel för snävare vändsteg.


Läs mer

Den helt nya pickupen med fem stänger på 2,3 m

• Den nya och breda pickupen med ett robust dubbelt kamspår, har utvecklats från den beprövade konstruktionen som används på New Holland BigBalers och Roll balers, innehållande det bäste av de båda. Konstruerad för att klara tjocka strängar
• Den nya konstruktionen med fem stänger, med 160 höghållfasta 5,5 mm pickup-pinnar, kan användas på högre hastigheter vilket alltid lämnar en klar sträcka


Läs mer

Stor, fast plattform

• Den helt nya främre plattformen som kan nås via uppfällbara steg, underlättar byte av nät- eller plastfilmsrullar
• De hydrauliska slangarna kläms till plattformen för en lätt koppling och ger en säker förvaring


Läs mer

Förenklad hydraulisk koppling

• Roll Baler 125-modeller kräver två hydrauliska kopplingar
• 1 dubbelverkande ledning för att aktivera ventilblockeringsfunktioner som väljs på skärmen IntelliView™ IV: pickup, knivar, sänktbart golv
• 1 enkelverkande ledning för dörren till balkammaren
• Roll Baler 125 Combi-modeller är lika enkla men använder en lastkännande ledning för att använda bindarens funktioner
• Båda modellerna kräver en extra hydraulisk ledning om rotorns urkopplingsalternativ monterats


Läs mer

Välj fasta eller svängande pickuphjul som förvaras på dragbommen

• Båda fasta och svängande pickuphjul har konstruerats för en snabb höjdjustering utan verktyg
• Under transporten kan hjulen tas bort och fästas ovanför pickupen


Läs mer

Välj lyften för specifika behov

Från fabriken kan Roll Baler 125-modeller monteras med en EU 40 mm eller 50 mm dragbom, K80 kula, svängring eller 33 mm svängande kuldrag.


Läs mer

Hög och låg dragbom med tvåhastighets domkraft

Dragbommen har en omplacerad tvåhastighets domkraft för att snabbt fästa och avlägsna balpressen.


Läs mer

Snävare vändteg

Med den nya domkraften som monteras bak på dragbommen ökas avståndet mellan traktorhjulen för snävare vändteg.


Läs mer

Justerbar pickup-fjädring

• Fjädrar på pickupens lyftcylindrar ger en justerbar fjädring så att pickupen kan följa olika ytor riktigt och minska stötar på ojämn mark
• En kombination av justerbar pickuphöjd och fjädring minskar kontakt mellan pinnen och marken vilket garanterar en försämring av körspåren


Läs mer

Standard enstaka valsvindskydd för jämn grödmatning

• Vindskyddet för vals har en profil för att garantera en jämn drift vid arbete på ojämna strängar med en diameter på 210 mm som är tillräckligt smal för ett fullständigt och oavbrutet flöde av gröda i balpressen
• Två matarskruvar med överskridning garanterar att större strängar matas rent in i rotorn


Läs mer

Urkoppling av rotor

• Hydraulisk urkoppling av rotorn och pickup-drift är möjlig vid en blockering
• Kammarens valsar kan fortsätta att rotera så att föraren kan binda och stöta ut en bal
• Denna tidsbessparande funktionen ger föraren möjlighet att avlägsna den hårdaste blockeringen


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp