Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

PICKUP OCH MATNING

Nytt drag, ny pickup

New Holland har helt konstruerat om framdelen på Roll Baler 125 serien, från och med en helt ny dragkonstruktion och fram till den 2,3 m breda New Holland-pickupen. Andra förbättringar omfattar en ny främre plattform för att lättare kunna nå lindningssystemet och en förbättrad svängvinkel för snävare vändtegsvändningar.


Läs mer

Den helt nya pickupen med fem pickupaxlar på 2,3 m

• Den nya och breda pickupen med en robust dubbel kurvbana har utvecklats från den beprövade konstruktionen som används på New Holland BigBalers och Roll-Belt pressar, innehållande det bästa av de båda. Konstruerad för att klara tjocka strängar
• Den nya konstruktionen med fem pickupaxlar med 160 höghållfasta 5,5 mm pickup-pinnar, kan användas vid högre hastigheter och resulterar i ett rent arbete


Läs mer

Stor, fast plattform

• Den helt nya främre plattformen som kan nås via uppfällbara steg, underlättar byte av nät- eller plastfilmsrullar
• De hydraulslangarna fästs på plattformen för en lätt koppling och ger en säker förvaring


Läs mer

Förenklad hydraulkoppling

• Roll Baler 125-modellerna kräver två hydrauluttag
• 1 dubbelverkande uttag för att aktivera ventilblockeringsfunktioner som väljs på skärmen IntelliView™ IV: pickup, knivar, sänkbart golv
• 1 enkelverkande uttag för luckan till balkammaren
• Roll Baler 125 Combi-modellerna är lika enkla men använder ett lastavkännande uttag för att använda lindningsfunktionerna
• Båda modellerna kräver ett extra hydrauluttag om rotorns urkopplingsalternativ monterats


Läs mer

Välj fasta eller svängande pickuphjul som förvaras på draget

• Båda fasta och svängande pickuphjul har konstruerats för en snabb höjdjustering utan verktyg
• Under transporten kan hjulen tas bort och fästas ovanför pickupen


Läs mer

Välj drag för specifika behov

Roll Baler 125-modellerna kan fabriksmonteras med ett EU 40 mm eller 50 mm drag, K80 kula, pivotring eller 33 mm vridbart drag.


Läs mer

Högt och lågt drag med tvåhastighets stödben

Draget har ett stödben med två hastigheter och ny placering för att snabbt kunna koppla till och från pressen från traktorn.


Läs mer

Snävare vändteg

Med det nya stödbenet som monterats bak på draget ökas avståndet mellan traktorhjulen för snävare vändtegsvändning.


Läs mer

Justerbar pickup-fjädring

• Fjädrar på pickupens lyftcylindrar ger en justerbar fjädring så att pickupen noggrant kan följa markens konturer och minska stötar på ojämn mark
• En kombination av justerbar pickuphöjd och fjädring hjälper till att minska kontakten mellan pinnar och marken vilket säkerställer att kontamineringen av materialet minskas


Läs mer

Rulltillhållare för jämn inmatning är standard

• Rulltillhållaren, med en diameter på 210 mm garanterar en jämn inmatning vid arbete i ojämna strängar, är tillräckligt smal för att ett fullt och oavbrutet materialflöde ska matas in i pressen
• Två matarskruvar med överskridning garanterar att större strängar matas rent in i rotorn


Läs mer

Urkoppling av rotor

• Hydraulisk urkoppling av rotorn och pickup-drift är möjligt vid stoppar
• Kammarens valsar kan fortsätta att rotera så att föraren kan linda och släppa ut en bal
• Denna tidsbesparande funktion ger föraren möjlighet att avlägsna även de besvärligaste stopparna


Läs mer