Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

ROLL BALER 125 COMBI

Upp till 20 % snabbare

Nya Roll Baler 125 Combi tar det väl beprövade in-line lindningssystemet från föregående modeller men lägger till nya funktioner för förbättrad prestanda och driftsäkerhet. Som förut så kan föraren välja mellan 500 mm eller 750 mm plastfilm, men hastigheten har nu ökats med 20 %. Detta betyder:
• Snabbare inplastning
• Tillämpa flera skikt utan någon effekt på produktiviteten
• Matchar automatiskt antalet skikt som valts för lindningsbordets hastighet
• Extra balrotation för att säkerställa att plastfilmens ände sitter säkert fast
• Lättare lastning av nya plastfilmsrullar
• Extra inplastningskapacitet med 10 valsar
• Fullständigt täta förvaringslådor för nät och plast
• Nedfällningsbara stolpar underlättar lastning av extra rullar
• Förvaringslådorna öppnas stort för bättre åtkomst vid service


Läs mer

Förbättrad balavlastning

• Som alternativ kan balar som lämnar lindningsbordet roteras i 90 grader
• Tiltarmen för balen monteras med ett hjul istället för en glidrulle med lätt höjdjustering
• En mer pålitlig placering av balen, även i sluttningar, eftersom den nu kan ställas på sin kortände


Läs mer

Högre kvalitet på hö och ensilage

Upprepade studier har bevisat att hö- och ensilagebalar som snabbt plastas kommer att ge en högre foderkvalitet med sannolikt minskat spill. Balar som plastas direkt uppnår oftast en högre kvalitet än dem som lämnas på fältet för transport och därefter lindning.


Läs mer

Ett mer effektivt pressningssystem

Att plasta balen direkt efter pressning har flera fördelar:
• Mindre arbete och utrustning
• Balar som lindas direkt skapar bättre foderkvalitet
• Minskat sannolikt spill
• Alla balar är plastade och klara när pressningen avslutas


Läs mer

Styr allt på samma plats

• IntelliView™ IV-skärmen gör arbetet med press och inplastare mycket enklare
• Hela kombinationen kan även användas med styrfunktionerna på en ISOBUS-kompatibel traktor


Läs mer

Byggd för robust pressning

Tunga grässträngar, svår terräng och besvärliga väderförhållanden. Detta är verkligheter som många djurbönder och maskinstationer måste ta tag i. Roll Baler 125 Combimodeller har utvecklats för att ge en hög prestanda i dessa förhållanden. Robust, lätt att hantera och ekonomisk att köra. Typiskt för New Holland.


Läs mer