Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL BALER

ROLL BALER-UTVECKLINGEN SOM STÄLLER DIG FRÄMST

VARAKTIGHET

Kraftigt byggd, mångsidig prestanda

Roll Baler-modellerna har specifikt konstruerats för krävande användning på djurgårdar och hos maskinstationer. De har byggts för hantering av tungt gräs, kompakt hö och övrigt grovfoder. De pressar torr halm, samlar ojämna strängar och hanterar svåra marker.
Kraftiga och mångsidiga.
Nyckelfunktionerna omfattar:
1 - Specialkonstruerat chassi för att klara mycket tunga balar
2 - Robusta kedjehjul
3 - Individuella drivkedjor som var och en väljs för att matcha jobbet
4 - Lincoln centralsmörjning som standard (viktiga lager och kedjor) Nya olje- och fettbehållare med stor volym
5 - Robusta smorda glid- och rullager
6 - Central växellåda
7 - Robust och beprövad New Holland pickup med fem pickupaxlar


Läs mer