ROLL-BELT

Roll-Belt. Pressning på ett nytt sätt

New Holland har varit ledare inom Roll-Belt pressegmentet i över 25 år och har introducerat en serie banbrytande nyheter som revolutionerade sättet på hur pressar med flexkammare fungerar idag. Över 275 000 Roll-Belt pressar arbetar runtom i världen i lantbrukares och maskinstationers experthänder för att ta hem skörden. Den senaste generationen är avsedd för att omdefiniera rundbalspressning med avancerad Roll-Belt-teknik som kan förbättra kapaciteten med upp till 20 % och densiteten med upp till 5 %. Utöver det kan förarna välja mellan balstorlekarna 150 cm och 180 cm för att passa sina personliga krav. Roll-Belt pressen väcker även uppseende med sin distinkta design som gör att den ligger i en klass för sig.


Läs mer

Enastående kapacitet

Tänk dig flexkammarproduktivitet. Tänk dig New Holland Roll-Belt-press. Kapaciteten har ökats med upp till 20 % tack vare den nykonstruerade pickupen. Tänk att du kan pressa varje fält 20 % snabbare eller göra 20 % mer jobb varje dag! Den högre kapaciteten innebär att mer material kan pressas under optimala förhållanden. Matarvalsen gör allt detta möjligt genom att på effektivare sätt kanalisera grödan in i rotorn. Ytterligare sekunder har dragits av från de redan imponerande lindningstiderna så att du ännu snabbare kan börja pressa igen.


Läs mer

Balkvalitet

Roll-Belt garanterar balar av högsta kvalitet. Alltid. Ett helt nytt system för avkänning av TS-halten använder två tallrikar på var sida av balkammaren för att räkna ut genomsnittlig TS-halt, möjliggör att föraren kan reagera i realtid för ändrade pressförhållanden. Balformssensorer på båda sidor av kammaren tillhandahåller momentan återkoppling till föraren så att denna kan justera sin körning för att kunna skapa perfekta balar. Förarna kan välja hur tät kärna de kräver. Från hytten kan föraren anpassa kärna och yttre densitet hos balen så att de passar de aktuella preferenserna. Mjukare kärnor är perfekta för en lätt utfodring och när balen behöver ”andas”, medan en fastare kärna är en god egenskap för förvaring och lättare hantering. Dessutom gör en jämn lindning paketet fullständigt.


Läs mer

Enkelt ägande

Roll-Belt pressen är skapad för arbete i fält och effektiva service- och underhållsarbeten betyder att den tillbringar mer tid i fält för pressning i stället för att servas. De främre skyddsplåtarna gör att föraren har ett obehindrat tillträde till alla servicepunkter och rörliga delar för att hålla pressen i toppform. Alla servicepunkter kan nås från marken och ytterligare nätförvaring gör att man kan pressa mer.


Läs mer

Absolut glädje vid pressningen

Långa dagar med Roll-Beltpressen är komfortabla eftersom den har konstruerats med tanke på detta. IntelliBale™-tekniken gör att pressen kan styra traktorns körhastighet: stannar den när den är klar att linda en bal, lyfter och stänger bakluckan när balen har stötts ut och ger sedan en signal för att fortsätta pressningen. Teknik med sänkbart golv som kan aktiveras från hytten, tillsammans med kontroller av densiteten som både ökar produktiviteten och minskar ansträngningar för föraren.


Läs mer