ACTIVESWEEP™ SYSTEMET

Flexibla lösningar för bearbetning av materialet

Vad ska dina balar användas till? Eftersom ingen uppgift är den andra lik erbjuder Roll-Belt pressen, olika lösningar för bearbetning av materialet för att passa dina personliga krav. ActiveSweep™-systemet transporterar materialet från pickupen direkt till pressens kammare för bearbetning. Alternativet SuperFeed™ tillåter en rak, genomgående bearbetning för att bibehålla lång halm. Modellerna CropCutter™ garanterar en extra fin hackning för de tätaste, mest näringsrika ensilagebalarna. Oberoende av grödan, odlingsförhållanden eller användningsprofilen, finns det en Roll-Belt för dig.


Läs mer

ActiveSweep™ inmatningssystem: bästa och enklaste pressningen

• ActiveSweep™ inmatningssystem har konstruerats för traditionell pressning i hö och halm tillsammans med de som specialiserats för lusern för att bevara en lång och oskadad gröda
• Materialet går från pickupen och varsamt över ActiveSweep-inmatningen, direkt till presskammaren
• Pinnar i ”W”-mönster matar materialet in i kammaren och specialdesignade valsar för inmatning förhindrar att material förloras mellan fingrarna och förhindrar att det bildas stoppar


Läs mer

Maximal prestanda. Problemfritt arbete

• Vid arbete på maximal kapacitet och i mycket täta ensilagesträngar kan det ibland bli stopp i pickupen
• Det nya sänkbara golvet aktiveras från hytten och sänker pickup-golvet som utökar utrymmet för släppa in ytterligare material i pressen
• Detta underlättar en kontinuerlig pressning och minskar driftsstopp samt ger en väsentlig förbättring av förarkomforten


Läs mer