Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL-BELT

ÄNDRA DITT SÄTT ATT PRESSA BALAR

BALFORMNING

Den perfekta balen för ditt arbete.

New Holland har fulländat balbildningen och dess 235 000 Roll-Belt balpressar är vittnen till den här framgången. Kombinationen av både valsar och remmar garanterar att balpressarna är perfekt formade med en tät kärna. Utöver det gör en täthet över hela balen att de motstår en omfattande hantering och förbättrar jäsningen hos ensilagebalar. Den variabla kammartekniken innebär att man kan variera storleken på balen som tillverkas i steg om 5 cm, från 90 cm till 150 eller 180 cm för att förbättra balningens flexibilitet.


Läs mer

De tätaste kärnorna som finns

 • Den inledande tätheten på balen fastställs med fem formvalsar varav tre är svängande och bildar en D-form för att skapa den första rullen
 • Den här formen har skapat den tätaste balkärnan under en omfattande provning


Läs mer

Ändlösa remmar för ändlös balningseffektivitet

 • De fyra ändlösa remmar på 273 mm bredd har en förbättrad pålitlighet och minskat spill av gröda
 • Konstruerade i avancerat material har de självrensanden remmarna speciellt konstruerats för att ha en bättre kontakt med grödan, speciellt i kort gräs
 • Jämnt tryck utvecklas för jämnare balbildning
 • Minskad slirning av remmen ökar varaktigheten samtidigt som mindre underhåll krävs


Läs mer

Det bästa för ett lätt underhåll

 • Snörda remmar är standardalternativet för kunder som söker det bästa för ett enkelt underhåll
 • Om en rem går av kan den snabbt och lätt ersättas med de helt nya häftklamrarna med låg profil för en nästa sömlös förening
 • Kraftig och varaktighet, perfekt för alla villkor


Läs mer

De tätaste balarna från New Holland

 • Det alternativa dubbla täthetssystemet kan öka balens täthet med upp till 5 %
 • Två täthetscylindrar, på bägge sidor av balpressens kammare, styr remmarnas expansion för att skapa de tätaste balarna
 • Gör att remmarna expanderas när trycket når förinställd nivå för tillverkning av fasta balar
 • Tätheten kan lätt regleras från hytten med pekskärmen IntelliView™ eller skärmen Bale Command™ Plus II


Läs mer

Intuitivt system för täthetskontroll

 • New Holland har utvecklat ett intuitivt system för kontroll av baltäthet, från hytten, för att hantera olika tillstånd på gröda och balarnas slutanvändningar
 • Förarna kan reglera balens täthet i steg om 10 bar från hytten med pekskärmen IntelliView™ eller skärmen Bale Command™ Plus II
 • Den aktuella tätheten på balen visas på skärmen och användare kan ställa in olika tätheter på kärnan och utvändiga skikt
 • Lägre täthet på kärnan är idealisk för höbalar i ogynnsamma förhållanden som måste andras eller användas för matning
 • Kärnor med hög täthet är idealiska när en omfattande hantering krävs


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp