BALFORMNING

Den perfekta balen för ditt arbete

New Holland har fulländat pressningen och dess 275 000 Roll-Belt pressar är vittnen till den här framgången. Kombinationen av både valsar och remmar garanterar att balarna är perfekt formade med en tät kärna. Utöver det gör en täthet över hela balen att de motstår en omfattande hantering och förbättrar ensileringsprocessen hos ensilagebalar. Flexkammartekniken innebär att man kan variera storleken på balen som tillverkas i steg om 5 cm, från 90 cm till 150 eller 180 cm för att förbättra flexibiliteten i pressningen.


Läs mer

De tätaste kärnorna som finns

• Den inledande densiteten på balen fastställs med fem formvalsar varav tre är svängande och bildar en D-form för att skapa den första rullen
• Denna form har, under omfattande prövning, visat sig ge de tätaste kärnorna


Läs mer

Ändlösa remmar för ändlös pressningseffektivitet

• De fyra ändlösa remmarna på 273 mm bredd har en förbättrad pålitlighet och ger minskat spill av gröda
• Konstruerade i avancerat material har de självrensande remmarna speciellt konstruerats för att ha en bättre kontakt med materialet. Speciellt i kort gräs
• Jämnt tryck utvecklas för jämnare balbildning
• Minskad slirning av remmen ökar varaktigheten samtidigt som mindre underhåll krävs


Läs mer

Det bästa för ett lätt underhåll

• Vid byte av remmar är sydda remmar det enklaste alternativet
• Om en rem går av kan den snabbt och lätt ersättas med de helt nya häftklamrarna med låg profil för en nästan sömlös förening
• Kraftig och varaktighet, perfekt för alla förhållanden


Läs mer

De tätaste balarna från New Holland

• Det dubbla densitetssystemet, standard, kan öka balens densitet med upp till 5 %
• Två densitetscylindrar, en på var sida av balkammaren styr remmarnas expansion för att skapa de tätaste balarna
• Gör att remmarna expanderas när trycket når förinställd nivå för tillverkning av fasta balar
• Densiteten kan lätt regleras från hytten med pekskärmen IntelliView™ IV eller skärmen Bale Command™ Plus II


Läs mer

Intuitivt system för styrning av densitet

• New Holland har utvecklat ett intuitivt system för styrning av balarnas densitet, från hytten, för att hantera olika tillstånd på material och efter hur balarna ska användas
• Förarna kan reglera balens densitet i steg om 10 bar från hytten med pekskärmen IntelliView™ IV eller skärmen Bale Command™ Plus II
• Den aktuella densiteten på balen visas på skärmen och användare kan ställa in olika densiteter på kärnan och utvändiga skikt
• Lägre densitet på kärnan är idealisk för höbalar, skördade vid ogynnsamma förhållanden, som måste andas eller användas för utfodring
• Kärnor med hög densitet är idealiska när en omfattande hantering krävs


Läs mer