FORNYELSER & PRÆMIERINGER

Ändlösa remmar för ändlös pressningseffektivitet

• De fyra ändlösa remmarna på 273 mm bredd har en förbättrad pålitlighet och ger minskat spill av gröda
• Konstruerade i avancerat material har de självrensande remmarna speciellt konstruerats för att ha en bättre kontakt med materialet. Speciellt i kort gräs
• Jämnt tryck utvecklas för jämnare balbildning
• Minskad slirning av remmen ökar varaktigheten samtidigt som mindre underhåll krävs


Läs mer

Duckbill-system av andra generation

• Ett Duckbill-system av andra generation står fysiskt närmare balen vilket snabbar på hela lindningsprocessen
• Spridarvalsar bibehåller en jämn täckning över hela balen och nätet placeras på aktivt sätt inne i kammaren, vid balen, för en noggrannare lindningsprestanda
• Mängden nät som används regleras av sensorerna och deras enkla, pålitliga system, garanterar en jämn spänning av nätet och tätare lindning


Läs mer