Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL-BELT

ÄNDRA DITT SÄTT ATT PRESSA BALAR

FORNYELSER & PRÆMIERINGER

Ändlösa remmar för ändlös balningseffektivitet

  • De fyra ändlösa remmar på 273 mm bredd har en förbättrad pålitlighet och minskat spill av gröda
  • Konstruerade i avancerat material har de självrensanden remmarna speciellt konstruerats för att ha en bättre kontakt med grödan, speciellt i kort gräs
  • Jämnt tryck utvecklas för jämnare balbildning
  • Minskad slirning av remmen ökar varaktigheten samtidigt som mindre underhåll krävs


Läs mer

Duckbill-system av andra generation

  • Ett Duckbill-system av andra generation står fysiskt närmare balen vilket snabbar på hela bindningsprocessen
  • Spridarvalsar bibehåller en jämn täckning över hela balen och nätet placeras på aktivt sätt inne i kammaren, vid balen, för en noggrannare bindningsprestanda
  • Mängden nät som används regleras av sensorerna och deras enkla, pålitliga system, garanterar en konsistent nätspänning och tätare bindning


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp