ÖVERVAKNING

Lätt styrning av pressen

Roll-Belt pressen kan utrustas med ett urval skärmar för att passa dina personliga krav från basmodellen Bale Command™ Plus II eller toppmodellen IntelliView™ IV färgpekskärm. Du kommer att kunna hantera alla viktiga pressningsparametrar bekvämt inifrån hytten. Roll-Belt-serien har en automatisk lindningsteknik så när din bal har nått den förinställda storleken börjar lindningen automatiskt. Om du redan har den skärm som du vill ha har det kompatibla ISOBUS-alternativet utformats för dig.


Läs mer

Skärmen Bale Command™ Plus II: enkel balstyrning

• Den avancerade skärmen Bale Command™ Plus II finns som standard
• Välj mellan fyra lindningsmönster och ett eget lindningsalternativ
• Den bakgrundsbelysta skärmen på 10 cm är 10 % större än den föregående versionen
• Spara upp till 20 individuella balräkningar för en noggrann registrering


Läs mer

Skärmen IntelliView™ IV; pekskärm för styrning av pressen

• Den intuitiva pekskärmen IntelliView™ IV finns som tillval och är idealiska för professionell pressning
• Pekskärmen underlättar en omedelbar justering av nyckelparametrar i förhållande till växlande förhållanden
• Bred skärmstorlek gör att du snabbt kan se de viktigaste parametrarna


Läs mer

IntelliBale™-teknik

IntelliBale™-tekniken innebär att Roll-Belt pressen kan kommunicera med din traktor. Den stannar traktorn så fort som den förinställda baldiametern uppnåtts, lindningen med nät startar automatiskt och sedan lyfts bakluckan. En givare på balrampen spårar hela processen och stänger bakluckan så fort som balen har stötts ut. En signal ges sedan till föraren för att köra framåt. Systemets fördelar är:
• Ökad produktivitet
• Minskad ansträngning för föraren
• Likformig balstorlek
• Lägre bränsleförbrukning


Läs mer

Sensorer för TS-halt och balfyllnad

Ett helt nytt sensorsystem för avkänning av TS-halt använder två tallrikar placerade på varsin sida av balkammaren för att i realtid kunna känna av TS-halten. Avläsningarna görs var tionde millisekund och ett genomsnitt av avläsningarna skickas varje sekund till hytten, för dataöverföring i realtid. Det kan inte användas för att automatiskt kalibrera tillförsel av tillsatsmedel, det är en ensam TS-mätarsensor som inte är kompatibel med Harvest Tec applikatorsystem. TS-halter mellan 40 och 93 % kan mätas, vilket säkrar noggrannhet i både torra och våta material, inklusive hö, halm, ensilage och majs. Dessutom kan man ställa in övre och nedre gränsvärden, som om de överskrids, gör att pressningen stoppas för att bibehålla kvaliteten. Två fyllnadssensorer, placerade på varsin sida om balkammaren övervakar kontinuerligt fyllningsprofilen. Skärmen i hytten vidarebefordrar informationen till föraren, som kan anpassa sitt körsätt för att uppnå jämna och enhetliga balar.


Läs mer

Absolut säkerhet vid pressningen

• För att förbättra säkerheten har New Holland placerat en elektrisk strömbrytare på draget
• Den kopplar ur drivningen till pressen för att garantera en total inaktivering vid byte av nät eller frigöring av pressen


Läs mer