Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL-BELT

ÄNDRA DITT SÄTT ATT PRESSA BALAR

PICKUP OCH MATNING

Det snabbaste sättet att rensa fält.

Pickup-funktionen är kanske den viktigaste delen i din Roll-Belt balpress. New Holland har gett en helt ny utformning på pickupen för att öka kapaciteten med upp till 20 %. Den finns i två breddar, 2 m och en ultrabred version på 2,3 meter, och du kan även välja mellan två pinnstänger. Om detta inte räcker garanterar den moderna balningstekniken ett jämnt flöde för en kontinuerlig, högkapacitets balning.


Läs mer

Jämnt flöde

 • Välj mellan vindskyddet med standard platta och det helt justerbara, alternativa vindskyddet för valsen
 • Det senaste roterar kontinuerligt för att garantera ett mjukt, jämnt flöde av grödan i balpressen för att öka grödans bearbetning
 • Förarna kan reglera höjden på valsens vindskydd för att garantera ett optimalt flöde i balpressen


Läs mer

Bästa matningsprestanda

 • Helt ny matningslogik har utvecklats som avsetts för en väsentlig förbättring av balpressens effektivitet
 • Systemet använder två motroterande skruvar av typ undershot och overshot och för samman grödans flöde in i rotorn
 • Nytt tillägg: Matarvalsen riktar grödan positivt in i rotorn för att alltid bibehålla ett konstant flöde på grödan


Läs mer

Anpassningsbar flytprestanda

 • Pickupens flytläge kan ställas in med två lättjusterade fjädrar på båda sidorna av pickupen
 • Välj en styv inställning för platta fält vid balning av jämna halmsträngar
 • Välj en flexibel inställning för arbete på kuperad terräng eller i ojämna ensilagesträngar för en snabb reaktivitet


Läs mer

Välj pinnstänger för att passa dina krav

 • Standard pickupen med fyra pinnstänger är perfekt för lätt arbete i hö och halm
 • Den robusta pickupen med fem fasta pinnstänger har utformats för ensilage eller för de som arbetar på stenig och ojämn mark
 • De fasta gummipinnar är 10 % styvare än vanliga pinnar och kan lasta upp till fem längre för hållbar balningsprestanda


Läs mer

Från väg till fältet på ett ögonblick

 • De helt nya svängbara hjulen växlar snabbt Roll-Belt balpress från transport- till fältläge
 • Inga verktyg, ingen borttagning, inga besvär


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp