PICKUP OCH MATNING

Det snabbaste sättet att tömma fältet

Pickup-funktionen är kanske den viktigaste delen i din Roll-Belt press. New Holland har fullständigt konstruerat om pickupen på 2,3 meter för att öka kapaciteten med upp till 20 %. Om detta inte räcker garanterar den moderna pressningstekniken ett jämnt flöde för en kontinuerlig högkapacitetspressning.


Läs mer

Jämnt flöde

• Standardrulltillhållaren roterar kontinuerligt för att garantera ett mjukt, jämnt flöde för att öka bearbetningen
• Föraren kan reglera höjden på rulltillhållaren för att garantera ett optimalt flöde i pressen


Läs mer

Bästa inmatningsprestanda

• Inmatningslogiken har utvecklats för att ge en väsentlig förbättring av pressens effektivitet
• Systemet använder två motroterande skruvar av typ undershot och overshot och för samman grödans flöde in i rotorn
• Inmatningsvalsen riktar materialet positivt in i rotorn för att alltid bibehålla ett konstant flöde


Läs mer

Anpassningsbar flytprestanda

• Pickupens flytläge kan ställas in med två lättjusterade fjädrar på båda sidorna av pickupen
• Välj en fast inställning för platta fält vid pressning av jämna halmsträngar
• Välj en flexibel inställning för arbete i kuperad terräng eller i ojämna ensilagesträngar för en snabb reaktivitet


Läs mer

Två typer av pickupaxlar för att passa dina behov

• Pickupen med fyra pickupaxlar, standard, på ActiveSweep™ modellerna är perfekt för arbete med lätt hö och arbete fokuserat på halm
• På SuperFeed™ och CropCutter™ modellerna är en solid pickup med fem pickupaxlar standard och har utformats för ensilageskörd samt för dem som arbetar på stenig eller ojämn mark
• De fasta gummipinnarna är 10 % hårdare än vanliga pinnar och kan hålla upp till fem längre för hållbar prestanda


Läs mer

Från väg till fältet på ett ögonblick

• De helt nya svängbara hjulen växlar snabbt Roll-Belt pressen från transport- till fältläge
• Inga verktyg, ingen borttagning, inga besvär


Läs mer