SUPERFEED™ SYSTEM

Flexibla lösningar för bearbetning av materialet

Vad ska dina balar användas till? Eftersom ingen uppgift är den andra lik erbjuder Roll-Belt pressen, olika lösningar för bearbetning av materialet för att passa dina personliga krav. ActiveSweep™-systemet transporterar materialet från pickupen direkt till pressens kammare för bearbetning. Alternativet SuperFeed™ tillåter en rak, genomgående bearbetning för att bibehålla lång halm. Modellerna CropCutter™ garanterar en extra fin hackning för de tätaste, mest näringsrika ensilagebalarna. Oberoende av grödan, odlingsförhållanden eller användningsprofilen, finns det en Roll-Belt för dig.


Läs mer

Lång och hel halm och hö tack vare SuperFeed™-systemet

• SuperFeed™-systemet garanterar en jämn inmatningsprestanda
• Den praktiska konstruktionen delar inte bara effektkravet jämnt över de två rotorhalvorna utan garanterar även en jämn fördelning av materialet
• 15 rader fingrar som var och en har tre pinnar som skyddar grödan


Läs mer

Maximal prestanda. Problemfritt arbete

• Vid arbete på maximal kapacitet och i mycket täta ensilagesträngar kan det ibland bli stopp i pickupen
• Det nya sänkbara golvet aktiveras från hytten och sänker pickup-golvet som utökar utrymmet för släppa in ytterligare material i pressen
• Detta underlättar en kontinuerlig pressning och minskar driftsstopp samt ger en väsentlig förbättring av förarkomforten


Läs mer