Småbals-, Storbals- och Rundbalspressar ROLL-BELT

ÄNDRA DITT SÄTT ATT PRESSA BALAR

SUPERFEED™ SYSTEM

Flexibla lösningar för bearbetning av gröda.

Vad ska dina balar användas för? Eftersom ingen balning är den andra lik erbjuder Roll-Belt balpress olika lösningar för bearbetning av gröda för att passa dina personliga krav. ActiveSweep™-systemet transporterar grödan från pickupen direkt till balpressens kammare för hantering. Alternativet SuperFeed™ tillåter en rak, genomgående bearbetning för att bibehålla lång halm. Modellerna CropCutter™ garanterar en extra fin hackning för de tätaste, mest näringsrika ensilagebalarna. Oberoende av grödan, odlingsförhållanden eller användningsprofilen, har Roll-Belt balpress ett alternativ som är rätt för dig.


Läs mer

Långt och hel halm och hö tack vare SuperFeed™-systemet

  • SuperFeed™-systemet garanterar en jämn matningsprestanda
  • Den praktiska konstruktionen delar inte bara effektkravet jämnt över de två rotorhalvorna utan garanterar även en jämn fördelning av grödan
  • 15 rader fingrar som var och ett har tre pinnar skyddar grödan


Läs mer

Maximal prestanda. Problemfritt arbete.

  • Vid arbete på maximal kapacitet och i mycket täta ensilagesträngar kan pickupen ibland blockeras
  • Det nya sänkbara golvet aktiveras från hytten och sänker pickup-golvet som utökar utrymmet för släppa in ytterligare gröda i balpressen
  • Detta underlättar en kontinuerlig balning och minskar driftsstopp samt en väsentlig förbättring av förarkomforten


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp