FÖRARMILJÖ

SISTA ORDET INOM ERGONOMI OCH FÖRARKOMFORT

Den avfjädrade plattformen på de nya T3F-maskinerna garanterar en perfekt ljud- och vibrationsisolering och ger en förarmiljö med oslagbar komfort, ergonomi och användarvänlighet. Från det generöst tilltagna justerbara sätet har föraren en perfekt sikt på alla sidor av maskinen och en klar vy över redskapen. Alla reglage har logiskt placerats ut och inom räckhåll. Den klara och intuitiva instrumentpanelen ger snabbt nyckelinformation om de viktigaste driftsparametrarna. Den praktiska fram-/backspaken garanterar smidiga riktningsändringar. Allt har konstruerats för att minska trötthet, maximera arbetstakten och öka produktiviteten. Typiskt New Holland.


Läs mer

REGLAGEN PRECIS DÄR DU BEHÖVER DEM

Nästan alla viktiga manöverspakar sitter till höger i hyttens plattform. Växelspaken är monterad bekvämt och inom räckhåll för att på bästa sätt dra nytta av utrymmet, de hydr


Läs mer

AVANCERAD KONSTRUKTION

En dold ljuddämpare och luftintag garanterar obehindrad sikt över den sluttande motorhuven. ROPS-ramen kan också fullständigt fällas ner för att inte försämra sikten framåt, med tydliga fördelar i fruktträdgårdar och vingårdar, där rundade profiler krävs för att minska risken för skada på grödan. En annan ny egenskap på de här traktorerna är de fjädrade fotpedalerna som möjliggör ett enklare arbete och mindre röra i fotutrymmena.


Läs mer