HYDRAULIK

KOMPAKTA DIMENSIONER, ENASTÅENDE FUNKTIONER, BÄSTA PRESTANDA

T3F-traktorerna, som är lättare och kortare än de prisbelönta specialiserade traktorerna i serien T4000F/N/V, är i nivå med sina “storebröder” i fråga om funktioner. En hydraulisk trepunktslyft med två externa hydrauliska cylindrar, en lyftkapacitet på upp till 2 277 kg och systemet Lift-O-Matic™ tillhandahålls som standard. Två separata pumpar för hydraulkretsen och styrningen. Upp till tre tipputtagsventiler. Servostyrt kraftuttag med upp till tre hastigheter.


Läs mer

MEKANISKT DRIVEN HYDRAULIK MED SYSTEMET LIFT-O-MATIC™

Den mekaniskt drivna hydrauliska lyften, som specialkonstruerats för T3F-serien, är utrustad med två externa hydraulcylindrar för att kombinera den smala profilen med en imponerande lyftkapacitet på 2 277 kg. Systemet Lift-O-Matic™ är en standard och gör att ett redskap kan lyftas och sänkas till den föregående inställningen med hjälp av ett enda reglage på höger konsol. Snabbkopplingar används för att förenkla kopplingen av redskapet.


Läs mer

HYDRAULISK KRAFT FÖR ALLA BEHOV

Traktorerna i T3F-serien är som standard utrustade med en hydraulpump på 52 liter/min. Traktorerna har även en andra fristående styrpump på 32 liter/min så att huvudpumpen alltid levererar sin fullständiga kapacitet oavsett belastningen på styrkretsen. Alla modeller kan vara utrustade med upp till tre hydrauliska tipputtagsventiler.


Läs mer