UNDERHÅLL

360°: T4

T4 har konstruerats för att ge dig minsta och enklast möjliga dagliga underhåll. Alla servicepunkter går lätt att komma åt från marknivå och de mycket långa serviceintervallen betyder att dessa traktorer kommer att tillbringa mer tid i sin arbetsmiljö och vara produktiva!


Läs mer