Traktorer T4 F/N/V

RENARE, TYSTARE OCH ÄNNU MER KRAFTFULLA

FÖRARMILJÖ

Liten i storlek, stor i komfort

Designad kring föraren

Förarkomfort är New Hollands högsta prioritet. Här har toppmodern virtuell simuleringsteknologi använts för att säkra den allra mest ergonomiska formgivningen på hyttens reglage. Resultatet är en högerkonsoll som samlar alla huvudhydraulspakar på en plats, för att underlätta drift. Buller- och vibrationsnivåer är märkbart reducerade, och lätt styrning och klassledande sikt över den eleganta motorhuven samverkar för att reducera förarens trötthet under arbete.


Läs mer

Blue Cab™ 4 filtersystem

På den nya T4-serien finns det nu ett tillval för Blue Cab™ 4 med utökad filtrering mot damm, aerosolsprayer och ångor. Blue Cab™ 4-hytten har kategori 4-skyddsnivå, och uppfyller kraven i EN 15695-2:2009 för filtrering och EN 15695-1:2009 för trycksättning. Då denna skyddsnivå inte krävs kan det dubbla filtreringssystemet kopplas över till att erbjuda skydd av kategori 2. Filtren är framtagna för att ha en utökad livslängd.


Läs mer

Exklusiva funktioner

• New Holland erbjuder total hyttfiltrering för specialtillämpningar: Braud-skördeaggregat för vindruvor och specialtraktorer
• Innovativt dubbelt filtreringssystem: två filter i samma taksystem (kategori 2 och 4) – skifta mellan kategori 2 och 4 med hjälp av en strömställare
• Använd endast kategori 4 vid sprutning – det ger längre livslängd på filtret och sänker underhållskostnaderna
• Förarens säkerhet garanteras


Läs mer

Ergonomisk överlägsenhet

• Extrautrustningen multifunktionsjoystick styr fyra uttag
• Kontakter på konsolen anger vilka mittmonterade uttag som skall användas
• Hydraulmotorn kör genom två extra uttag och aktiveras med hjälp av en strömställare på konsolen

* bild av formgivningen på V och N


Läs mer

Ny instrumentpanel

• Den nya instrumentpanelen har en stor matrixdisplay och visar även information om den nya funktionen med styrning av motorns varvtal


Läs mer

Högkomfortsäte

• Utrustad med ett djupt sätesunderlag och brett ryggstöd kan förarsätet på T4 F/N/V-traktorerna justeras in för att passa alla kroppsstorlekar
• Du kan välja mellan mekaniskt fjädrade eller deluxe-luftfjädrade säten


Läs mer

Kompakt och bekväm

• På de nya T4 F/N/Vmodellerna är ljudnivån i hytten endast 78 dB(A)
• Transmissionstunneln har sänkts med 6,5 cm både på modeller med plattform och med hytt
• Rattstången kan nu vinklas och är dessutom teleskopisk


Läs mer

Nedfällbar ROPS-skyddsbåge

• ROPS-modeller har en båge som kan vikas framåt för att passera lågt hängande grödor, eller för att köra in i låga byggnader


Läs mer