AVANCERAD TEKNIK

INTUITIV INTELLIVIEW™ IV PEKSKÄRM

IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att hantera en mängd avancerade parametrar, inklusive vändtegsautomatik II (HTS II) och ISOBUS klass III-funktioner.


Läs mer

TELEMATIK: HANTERA DIN MASKIN PÅ ETT BEKVÄMT SÄTT FRÅN DITT KONTOR

MyPLM®Connect gör att du kan koppla upp dig till din T5 Auto Command™ på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer

TVÅVÄGSKOMMUNIKATION

ISOBUS III-tekniken gör att traktorn och redskapet kan kommunicera med varandra och utbyta information. När IntelliBale™-tekniken är ansluten till en Roll-Belt-press, stannar den traktorn så fort som den förinställda baldiametern uppnåtts, lindningen med nät startar automatiskt och sedan lyfts bakluckan.


Läs mer