AUTO COMMAND™-TRANSMISSION

EFFEKTIV AUTO COMMAND™-TRANSMISSION HAR AVANCERADE NEW HOLLAND-FUNKTIONER

Den beprövade traktorserien T5 har konstruerats för att garantera att den ska klara av en mängd olika jordbruksarbeten – från fält, lastare och inomgårdsarbete till transporter med hög hastighet. Denna mångsidiga serie finns både med den nya 8-växlade semi-powershift Dynamic Command™-transmissionen och den ansedda steglösa Auto Command™-transmissionen.


Läs mer

COMMANDGRIP™-SPAK

Inställning av målhastighet – det går att ställa in en målhastighet för att exakt passa dina behov. Perfekt vid växling mellan fält eller när avkastningen vid skörd har ändrats.
Val av målhastighet – du kan växla mellan tre målhastigheter.
Fyra körlägen för anpassning till ditt körsätt.
Automatläge. När önskad målhastighet nåtts matchar Auto Command™ motor och transmission för att bibehålla den.
Farthållarläge. Farthållarläget gör att föraren kan nå en inställd målhastighet med ett knapptryck och bibehålla hastigheten för optimal ekonomi och produktivitet.
Manuellt läge. Ger föraren möjlighet att manuellt ställa in det motorvarv och den körhastighet som krävs, oberoende av varandra.
Kraftuttagsläge. Så snart kraftuttaget kopplas in kommer Auto Command™ att uppnå konstant motorvarv.

Kraftbaserad rörelse gör att föraren kan ändra hastighet och riktning. På ICP finns det en omkopplare för att ändra respons för hastighetsändringar. Körhastigheten kan även kontrolleras med körpedalen.


Läs mer

TRE INSTÄLLBARA MÅLHASTIGHETER FÖR ALLA BEHOV

Med Auto Command™-tekniken kan föraren ställa in en målhastighet mellan 20 m/tim och 40 km/tim och reglera den till närmaste 0,01 km/tim. Steglös. Ingen ändring av området.


Läs mer

BALANSERA BRÄNSLEEKONOMI OCH PRODUKTIVITET

När man arbetar i Auto och Cruise lägena på Auto Command™ modellerna eller Auto Road och Transport på Dynamic Command™ modellerna, använd limiterreglaget som är placerat till höger om föraren, för att begränsa motorns varvtal uppåt som krävs för att nå önskad körhastighet. Resultatet: du kommer upp i målhastigheten med mycket lägre motorvarv, vilket ger lägre bränsleförbrukning. I kraftuttagsläget, använd sänkningsreglaget för att reglera godtagbar minskning av kraftuttagsvarvtalet, innan körhastigheten sänks.


Läs mer

ANPASSADE TRANSMISSIONSINSTÄLLNINGAR

Auto Command™ steglös transmission, som fått flera utmärkelser, har nu en trestegsinställning för acceleration och retardation. Den ”mjuka” inställningen är lämplig för varsamma riktningsändringar, vilket passar utmärkt under transport med hög hastighet eller vid arbete på halt underlag. Standardinställningen har utformats för normalt fältarbete. Den mycket snabba, aggressiva inställningen passar utmärkt när nästan omedelbara riktningsändringar krävs.


Läs mer

SNABBA RIKTNINGSÄNDRINGAR

Att ändra riktning är enkelt med Auto Command™. Föraren kan antingen flytta CommandGrip™- spaken, använda powershuttle-omkopplaren på CommandGrip™-spaken eller använda fram-/ backspaken på rattstången.


Läs mer