MOTOR

Ren prestanda. Responsiv produktivitet

Hela T5 Electro Command serien är utrustade med 3,6 liters Common Rail F5C-motorer som utvecklats och tillverkats av FPT Industrial och helt uppfyller de strikta avgasbestämmelserna Steg V. De optimerade, kraftfulla, extremt tystgående motorerna utvecklar mellan 101–117 hk, ger upp till 506 Nm av max. vridmoment och 5 % mer vridmoment än de tidigare Tier 4B-motorerna för en garanterad produktivitet. Med ett effekt/vikt-förhållande på endast 38,9 kg/hk är T5 din perfekta lantbrukspartner. Hela T5 Electro Command-serien använder ECOBlue™ Compact HI-eSCR 2 och Low Rate Exhaust Gas Recirculation (EGR) för kompatibilitet med Steg V. Detta är i linje med New Hollands strategi för Steg V, som förutser användning av Compact SCR och Low Rate EGR för produkter med lägre effekt och mindre krav på kylning och där totalmåtten på produkten är mycket viktiga. Detta ger enastående effektivitet. Detta är precis vad du kan förvänta dig av Clean Energy Leader.


Läs mer

Mer arbetstid, mindre underhållstid

Avancerad konstruktion betyder lägre krav på underhåll. Alla T5 Electro Command-modeller erbjuder New Hollands serviceintervall på 600 timmar och samtliga använder lätt tillgänglig standardolja. Välj New Holland för att: spara pengar, minska avbrottstiden och skydda miljön.


Läs mer

Förklaring av ECOBlue™ Compact HI-eSCR 2

FPT Industrial utvecklade en kompakt version av sin HI-eSCR 2, som speciellt konstruerats för F5-motorn och som är en utveckling av det befintliga ECOBlue™ SCR-systemet. Du kommer att dra fördel av den högsta effektiva NOx-omvandlingen inom branschen. Detta system, baserat på flera patent, använder en ny reglerenhet för motorn, som inte bara hanterar motorn utan även HI-eSCR 2-systemet för efterbehandling genom att kontrollera inmatnings- och doseringsmoduler. I ett särskilt system med sluten slinga övervakas kontinuerligt NOx-nivåerna i avgaserna, vilket säkerställer att exakt mängd AdBlue (urea) sprutas in under varje arbetsmoment för att uppnå NOx-omvandling på över 95 %, vilket garanterar låg vätskeförbrukning.


Läs mer

Förbättrade motorprestanda

Siffrorna säger allt, jämfört med den tidigare 3,4-liters F5C Tier 4B-motorn har den nya 3,6-liters F5 steg V-motorn ett förbättrat maximalt vridmoment på 506 Nm inom det viktiga motorvarvtalsområdet 1 000–1 400 varv/min, för att motorn ska kunna kämpa hårt när det blir tufft. Körbarheten förbättras och produktiviteten ökar.


Läs mer

Drivs av FPT Industrial

New Holland är inte ensam när det gäller Steg V-teknik. De kan dra nytta av erfarenheten från sin interna utvecklingsgrupp: FPT Industrial.
Pionjärer: Common Rail-tekniken utvecklades av FPT Industrial på deras F&U-center i Arbon, Schweiz under 1980-talet och marknadsförde den 1997 på Alfa Romeo 156. De var först med att lansera det på lantbruksmaskiner på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.
Renare: för elfte året i rad har CNH Industrial legat i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik. Renare. Överallt.
Beprövat: FPT Industrial har varit pionjärer inom SCR-teknik sedan 1995 och har redan tillverkat över 2,5 miljon SCRmotorer under de senaste åtta åren för sektorerna lantbruk, entreprenad och transport. Tillförlitlig. Erkänd.


Läs mer

Bibehåll prestandan. Alltid

Här på New Holland anser vi att det är viktigt med transient respons. Kort sagt: eftersom din F5-motor är utrustad med nya Compact HI-eSCR 2-systemet, kan den svara ännu snabbare när den belastas. När du transporterar fullastade spannmålskärror och kör i uppförslut kan du då hålla konstant hastighet framåt.


Läs mer

Enkel ESM. Slippa besvär med handgaskontrollen

En mångsidig traktor måste anpassas ekvivalent för kraftuttag och tunga dragkrafter. Med användarvänlig Engine Speed Management (ESM) kommer det avancerade motorhanteringssystemet att driva motorn med precision så att den anpassar sig till variationerna i motorbelastningen samtidigt som det önskade motorvarvet bibehålls. Två motorvarvtal kan sparas för enkelhetens skull. Du kan enkelt växla mellan varvtal med en knapp på transmissionens styrenhet.


Läs mer